POLS Seminar: “Cumhuriyet’in 100. Yılında İslamcılık: Nereden Nereye”, İlker Aytürk, 12:30Noon February 28 2024 (EN)

Bilkent POLS olarak Kütüphanemizin iş birliğiyle “Cumhuriyet’in 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı etkinlikler serisine 28 Şubat 2024’te Bilkent Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. İlker Aytürk’ün gerçekleştireceği konuşmayla devam ediyoruz.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır. Ekte bulunan posterdeki QR kodunu okutarak konuşmayı Youtube üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konuşma: “Cumhuriyet’in 100. Yılında İslamcılık: Nereden Nereye”

Tarih ve saat: 28 Şubat 2024, 12.30-13.30
Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özet: Bu konuşmada, günümüz itibariyle küresel bir harekete dönüşen İslamcılığın Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 100 yıllık tarihi tartışılacak ve şu sorulara cevap aranacaktır: 1) Birbirinden çok farklı kişi, hareket ve partiler tarafından savunulan Türk İslamcılığının tüm bu aktörleri kapsayacak ortak bir tanımını yapmak mümkün müdür? 2) Türk İslamcılığı 100 yıllık tarihi içinde hangi aşamalardan geçmiştir? Bu 100 yılı nasıl dönemlendirebiliriz? 3) İslamcılar, siyasi koşullara bağlı olarak nasıl bir dönüşüm geçirmişler ve yeni koşullara nasıl adapte olmuşlardır? 4) Cumhuriyetin ilk yıllarında görünmez olmuş ve yavaş yavaş ortadan kaybolacağına inanılan İslamcı düşünce ve hareket hangi yapısal nedenlerle 1970’lerden itibaren yükselmiş ve 2000’li yıllarda merkezin temel aktörlerinden biri haline gelmiş ve anaakımlaşmıştır?

Özgeçmiş: İlker Aytürk lisans ve yüksek lisans derecelerini Uluslararası İlişkiler alanında ODTÜ’den, ikinci bir yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Yakın Doğu ve Yahudilik Araştırmaları alanında Brandeis Üniversitesi’nden aldı. İlk çalışmalarında daha çok dil siyaseti ve sosyolinguistik alanında yoğunlaşan Aytürk, 2010 yılından bu yana ağırlıklı olarak Türk siyaseti alanında çalışmaktadır. Uzmanlık alanı, Türkiye’de milliyetçi ve İslamcı uç sağın düşünce ve siyasi tarihidir. Fulbright (2011), TÜBA-GEBİP (2011-2014) ve Bilkent Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülü (2016) sahibidir.