Ana Sayfa » 26 Mart 2020 tarihli 279. Toplantı Kararları

26 Mart 2020 tarihli 279. Toplantı Kararları

1) Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar yarıyılı için lisans ve lisansüstü derslerde
23.03.2020 tarihinden başlayarak uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.
Derslerden çekilmenin (W notu) son tarihinin 30.04.2020 saat 17:30’a ertelenmesine
karar verildi.

2) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinden üçüncü periyot sonunda düzey bitirme
sınavına (ECA) girme hakkı kazanmış olanların Covid-19 salgını nedeniyle
yapılamayan ECA sınavı için başarılı kabul edilerek bir üst düzeye geçmeleri
kararlaştırıldı.

3) Lisans ve lisansüstü öğrencilere sadece 2019-2020 Bahar yarıyılı için geçerli olmak
üzere:
A. Müfredatlarında yer almayan fazladan dersleri 17.4.2020 tarihine kadar bırakma
seçeneği tanınmasına,
B. İki adet ek W notu hakkı tanınmasına,
C. GE 250/251 derslerinde dersi bırakarak birikmiş puanlarını bir sonraki yarıyıla
aktarma seçeneğinin verilmesine
karar verildi.

4) 2019-2020 Bahar yarıyılı için yurt dışındaki bir üniversitede değişim öğrencisi olan
öğrencilerden Covid-19 salgını nedeniyle değişim programını tamamlayamayan veya
tamamlamak istemeyenlere, 27.3.2020 günü saat 12:00’ye kadar başvurmaları şartıyla,
fakülte veya yüksekokullarının uygun göreceği devam etmekte olan derslere kayıt
hakkı verilmesi konusunda Rektörlüğe yetki verilmesine karar verildi.

5) 2020 yılı Öğretimde Üstün Başarı Ödül Komitesinin aşağıdaki şekilde oluşmasına
karar verildi.
Özgür Ulusoy (Başkan)
Emin Karagözoğlu (İİSBF)
Mehmet Özgür Oktel (FF)
Hatice Karaca (GSTMF)
Emine Ülkü Sarıtaş (MF)
Duygu Albayrak (UTİYO)
Uğur Orhan (HF, Mezun)
Melisa Özdamar (İF, Öğrenci)