Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları

 • Üniversitemiz bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
  – Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvuruları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

  İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
  Mütercim Tercümanlık Bölümü
  1 adet Öğretim Görevlisi

  Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde İBEF Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
  İlk başvuru tarihi: 11.01.2019
  Son başvuru tarihi: 25.01.2019
  Ön değerlendirme tarihi: 31.01.2019 (Sonuçlar ibef.bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.)
  Giriş sınav tarihi: 06.02.2019
  Sonuç açıklama tarihi: 12.02.2019

  Lisans derecesini İngilizce-Türkçe Çeviri Bilim alanında tamamlamış ve (Yüksek Lisans veya Doktora) yurt dışında İngilizce eğitim veren bir bölümde tamamlamış olmak, Çeviri Bilim Bölümlerinde en az beş akademik dönem İngilizce-Türkçe teknik çeviri ve/ya özel alan çevirisi dersi vermiş olmak, tercihen Avrupa Birliği ve/ya Uluslararası Kurumlar konusunda ek eğitim almış olmak, tercihen basılı çevirileri olmak, YDS’den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak. (Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.)

 

 • Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.- Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, varsa yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

Başvuru Adresi:
Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü
Eskişehir Yolu 8.km
06800 BİLKENT-ANKARA
Tel: 0312 290 12 38