Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları

Üniversitemiz bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ (DR.ÖĞR.ÜYESİ / DOÇ. / PROF.)

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent için 4 nüsha – Profesör için 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğretim Görevlisi kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, diplomalarını, yurtdışı diplomalar için denklik belgelerini dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular  dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve aynı kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, varsa yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Dekanlığa bizzat başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 


Başvuru Adresi:
Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü
Eskişehir Yolu 8.km
06800 BİLKENT-ANKARA
Tel: 0312 290 12 38