Ana Sayfa » Bilkent Üniversitesi Kalite Politikası

Bilkent Üniversitesi Kalite Politikası

Bilkent Üniversitesi, dünya standartlarında bir akademik topluluk yaratmak hedefine ulaşmak için tüm bilimleri, teknolojiyi ve sanatı kapsayan bir öğrenme ve düşünsel ilerleme ortamı oluşturarak insanlığa hizmet etmek ve dünya barışını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Üniversite, bu kuruluş amacından yola çıkarak kalite güvence mekanizmalarının kurulması ve sürdürülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme Programı, Bologna süreci, Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ASY/ESG) gereklerini temel alarak sistemin her aşamasında uygulamaya koyduğu planla-uygula-kontrol et-önlem al döngüsü içinde birbirleriyle sürekli etkileşimde bulunan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı ile bu faaliyetlerin verimliliğini arttıracak olan yönetim ve diğer alt süreçlerinde kalitenin sağlanmasına yönelik uygulamaları stratejik planı ile de destekleyerek, gerek iç gerekse dış değerlendirme süreçlerinin yürütülmesine ve hesap verilebilirliğine önem vermektedir.

Yine bu amaçtan hareketle, iç ve dış paydaşların katılımı sağlanarak kalite güvence sistemi tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur. Kalite güvence sisteminin devamlılığı ve sürekli iyileştirilmesi ilgili yönetmeliklerle sorumlulukları ve konumları belirlenmiş olan tüm paydaşlarca benimsenmiş ve desteklenmiş olup, kalite güvence politikası tüm kurum içerisinde duyurularak farkındalık yaratılmıştır ve periyodik olarak izlenmektedir.

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile kurulan Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonu, üniversitenin kalite güvence faaliyetlerinin kurumsal stratejileri doğrultusunda belirlediği kurumsal performans hedeflerine ulaşmak için kendi iç değerlendirmesini yapmakta, önlemler alarak iyileştirmeleri belirlemekte, bunları yaparken de katılımcı ve şeffaf bir yaklaşım benimsemektedir.

Bilkent Üniversitesi üst yönetimi olarak, kalite yaşam koşullarını sürekli iyileştirdiğimiz kampüsümüzde akademik dürüstlük ve özgürlüğü destekleyerek, büyük bir ailenin bireyleri olarak gördüğümüz tüm öğrenci ve çalışanlarımıza karşı hoşgörülü ve eşit davranarak aidiyetin arttırılmasını sağlamak kalite politikamızdır.