LAUD Seminer: Atatürk Orman Çiftliği’nin Planlama Tarihi ve Miras Değerleri, Selin Çavdar Sert, 16:30 2 Kasım (TR)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen LAUD Konuşmaları: Güz dönemi 2021-2022 dizisine davetlisiniz.

Konuşmacı: Selin Çavdar Sert
“ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NİN PLANLAMA TARİHİ VE MİRAS DEĞERLERİ”
2 Kasım, 2021, Salı, 16.30-18.30 & FB309

Özet: Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş tarihini ve sosyo-mekansal değerlerini ele alan azımsanamaz sayıda araştırma bulunmaktadır. Başta Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli anısı ve fikir mirası olmak üzere, Cumhuriyet Devrimi’nin toplumsal, kültürel ve mekansal hedefleri gibi anlam katmanlarıyla ilişkilenen Atatürk Orman Çiftliği; aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeylerde özgünlükler barındıran bir planlama tarihinin de başlıca konusu olmuştur. Bu sunuş, Atatürk Orman Çiftliği’nin Ankara kenti planlama tarihi ve alana özgü planlama pratikleri içinde biçimlenen/dönüşen miras değerlerini tanımlamayı ve üzerinde pek tartışılmamış planlama tarihini arşiv materyallerini tanıtarak ve planlama dokümanlarını değerlendirerek ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Biyografi: Dr. Öğretim Üyesi Selin Çavdar Sert yüksek lisans derecesini ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’ndan (2010) ve doktora derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden (2017) almıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış; 2017-2021 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmış; 2021 yılından itibaren OSTİM Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde çalışmaya başlamıştır. Akademik ilgi alanlarını kent planlama tarihi & teorisi, peyzaj tarihi & teorisi, miras peyzajları ve alan yönetimi, kentsel doğa, altyapısal peyzaj, kentsel morfoloji & peyzaj morfolojisi oluşturmaktadır.