PHIL Semineri: “Her Şeyin Teorisi: Maddenin Simetri Tabanlı Bir Metafiziğine Doğru,” David Schroeren (Princeton Üniversitesi) , H-232, 16:40 11 Şubat (EN)

Her Şeyin Teorisi: Maddenin Simetri Tabanlı Bir Metafiziğine Doğru / The Theory of Every Thing: Toward a Symmetry-Based Metaphysics of Matter
By David Schroeren (Princeton, Philosophy)

Tarih: 11 Şubat 2020 Salı
Saat: 16:40-18:00
Yer: H-232

Özet: Fiziğin dünyayı temel olarak maddeden oluşur şekilde betimlediğini düşünmeye alışkınızdır. Bu görüşe göre dünyanın temel yapı taşları parçacıklar ya da kuantum alanlarıdır. Fakat, günümüzün bu konularda çalışan bilim insanları arasında, bu resimden farklı olarak, en temelde simetrinin olduğu, maddenin ontolojik olarak ikincil olduğu görüşü yaygındır. Bu konuşmada, bu yaklaşıma uygun bir metafiziğin kavramsal sınırları çizilerek böyle bir metafiziğin felsefi sonuçları tartışılacaktır.

 

Abstract: We are used to thinking that physics describes the world as fundamentally composed of matter: the fundamental building blocks of the world, like elementary particles or quantum fields. But when we look at modern physics and the pronouncements of its practitioners, we find forceful rejections of this familiar picture. We are told that what is fundamental are symmetries (such as Leibniz shifts), whereas matter is ontologically secondary and derivative on them. In this talk, I outline a metaphysics that underwrites this intriguing vision of fundamental reality and detail its implications for a range of issues in metaphysics, including monism, physical necessity, anti-haecceitism, the metaphysics of properties, as well as the metaphysics of space-time.

About the speaker: David Schroeren, PhD candidate in Philosophy at Princeton. Prior training in philosophy at Oxford, in mathematics at Cambridge, and in physics at Potsdam University. His principal research interests are in Philosophy of Physics, Metaphysics, and Philosophy of Science. He also has interests in nearby areas of philosophy, as well as in the Philosophy of Kant, Political Philosophy and Intergenerational Ethics.