Ana Sayfa » Programlar ve Birimler

Programlar ve Birimler

AKADEMİK YAZI MERKEZİ
Bilkent Üniversitesi Akademik Yazı Merkezi (BilWrite), öğrencilerin İngilizce olarak akademik yazı yazma becerilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Öğrenciler, BilWrite’tan randevu alarak bir uzman öğretim elemanıyla birlikte yazılarını gözden geçirebilir, sorularına yanıt arayabilir.

Bütün lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan merkezin amacı öğrencinin öğretim elemanıyla birlikte ödev hazırlaması değil, öğrenme ve bireysel gelişim süreçlerine katkıda bulunmaktır.

Merkezin Yardımcı Olduğu Konular

• Yazı Yazma Becerileri
BilWrite, öğrencilere İngilizce konusunda üniversite öğrenimi boyunca fayda sağlayacak bir kendini ifade etme ve yazma becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

• Sunum Teknikleri
Dersler ve ödevlerde sadece İngilizce yazma değil, sunum destekli anlatım becerileri de rol oynayacaktır. BilWrite, bilgisayarlı sunum programlarının kullanılması konusunda da danışmanlık vermektedir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MERKEZİ
Beden Eğitimi ve Spor Merkezi’nin hedefi, öğrencileri üniversitenin sportif olanaklarından faydalandırarak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirmektir. Merkez, beden eğitimi alanında herhangi bir lisans veya lisansüstü derece vaat etmemekte, öğrencilere güz ve bahar dönemlerinde kredili spor dersi seçme olanağı tanımaktadır. Öğrencilerin bu derslerden alacağı notlar ortalamalarını etkileyecek ve transkriptlerinde yer alacaktır.

FAKÜLTE AKADEMİK İNGİLİZCE GELİŞTİRME PROGRAMI
Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Programı, Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin akademik İngilizce bilgilerini ilerletmelerine yönelik dersler sunmaktadır. Bölümlerin eğitim içeriklerine göre fakültelerle yakın iletişimde bulunarak öğrencilere daha fazla fayda sağlamak için çalışmalar da yürüten Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Programı, aktif bir öğrenme ortamı yaratarak öğrencilerin yabancı dil bilgilerini verimli bir şekilde geliştirmeleri hedefiyle görev yapmaktadır.

KÜLTÜRLER, UYGARLIKLAR VE FİKİRLER PROGRAMI
Kültür kavramının kapsamı, işlevleri ve insan hayatındaki yerinin bir ders olarak verildiği bu programda sosyal ve entelektüel yaşama etki etmiş siyasi, felsefi ve edebi metinler işlenmektedir.

Karşılaştırmalı edebiyattan kültür kuramına, felsefeden tarihe uzanan alanlarda uzmanlaşmış öğretim elemanlarının yer aldığı programda insani bilimler alanında disiplinlerarası nitelikli seminerler de düzenlenmektedir.

TÜRKÇE BİRİMİ
Türkçe dersleri TURK 101 ve 102 kodlarıyla Bahar ve Güz dönemlerinde verilmektedir. Ders, öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratma ve bunları yazılı ifade etme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir etkin öğrenme dersi olup sanal ortamda yürütülmektedir. Ders kapsamında okunacak kitaplar ve takip edilecek kültür/sanat etkinlikleri öğrencinin kendi izlenim ve görüşlerini özgürce ifade edebilmesi için kullanacağı araçlardır. Öğrenciler bu öznel görüş ve izlenimlerini İnternet günlüğü (blog) yazılarıyla aktaracaklardır. Bununla öğrenciler, üniversite ve sonrasındaki kariyerlerinde düşünmeye ve yaratıcı olmaya teşvik edileceklerdir.

YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bu birim, üniversite bünyesinde verilen yabancı dil derslerinin yanı sıra yabancı öğrenci ve öğretim elemanları için düzenlenen Türk dili derslerinden sorumludur.