Ana Sayfa » Hizmetiçi Eğitim ve Kalite Artırma Çalışmaları

Hizmetiçi Eğitim ve Kalite Artırma Çalışmaları

Uzman personelin kendi alanındaki bilimsel ve uygulamaya yönelik gelişmeleri günü gününe izlemesi ve servis verdiği öğrencileri (tüm B.Ü.) sürekli araştırma yoluyla değerlendirip güncel gerekliliklere ve gereksinimlere göre yön vermesini amaçlayan (toplantılar, seminerler, araştırmalar, bilimsel etkinlikler, yayınlar gibi…) çalışmalardır.

2007-2008 Akademik Yılı içinde Gerçekleştirilen
Bilimsel Etkinlikler

 • “Vaka örnekleri”, Psk. Dr. Nurdan Güleç, 28.11.07
 • “Psikiyatrik ilaçlar”, Dr. Zafer Oka, 05.12.07
 • “Dikkat eksikliğinde kullanılan ilaçların yan etkileri”, Dr. Mutluhan İzmir, 12.12.07
 • “Psikolojik etkenlerle ortaya çıkan organik bozukluklar ve psikomatik hastalıklar”, Prof. Dr. Salih Battal, 09.01.08
 • “Madde bağımlılığı”, Psk. Dr. Zeynep Gülçat, 06.02.08
 • “Uyku ve uyku bozuklukları”, Prof. Dr. Hamdullah Aydın, 27.02.08
 • “Ruhsal yapının oluşumu”, Prof. Dr. Ünsal Söylemezoğlu, 19.03.08

2008-2009 Akademik Yılı içinde Gerçekleştirilen
Bilimsel Etkinlikler

 • “Yaygın Anksiyete Bozukluğu”, Doç. Dr. Adnan Cansever, 12 Kasım 2008
 • “SB: Ruh Sağlığı Okuryazarlığının Çerçevesinde Yayınlaştırılması Önerisi: Nic Balthazar’ın Ben X Filmi Gösterimi Örnek Uygulaması” , Yrd. Doç. Dr. Serpil Aygün Cengiz, 17 Aralık 2008
 • “Organik Kaynaklı Ruhsal Tepkiler”, Uzm. Dr. Zafer Oka, 31 Aralık 2008
 • “Adolesan Dönemi ve Gestalt”, Doç. Dr. Ceylan Daş, 14 Ocak 2009
 • “Şiddet ve Tedavisi”, Doç. Dr. Özgür Yorbik, 28 Ocak 2009
 • “Gruplarda Travma Tedavisi”, Leyla Welkin, 11 Şubat 2009
 • “Aile Terapileri-Kart Uygulamaları ile Evlilik Dansının Tarifi”, Jale Ataşalar, 18 Şubat 2009
 • “Psikanalitik Kuram Açısından Sınır Kavramı ve Sorunları” Yrd. Doç. Dr. Gamze Özçürümez, 18 Mart 2009
 • “Almanya’daki çalışmalarının örnekleri”, Psk. Oya Müderrisoğlu