UMRAM Semineri: “Sosyal Takviyenin Temelindeki Nöral Devreler”, Dr. Ebru Demir (Columbia Üniversitesi), SC-106, 12:40 28 Şubat (EN)

“Sosyal Takviyenin Temelindeki Nöral Devreler”

Dr. Ebru Demir
Columbia Üniversitesi

Tarih/Zaman: 28 Şubat, Cuma 12:40
Yer: Seminar Odası, SC 106

Özet: Organizmaların, türün uygunluğu eş seçimini çevrelediği için, çekici bir ortak seçimini optimize eden nöral mekanizmalar geliştirmiş olması muhtemeldir. Bununla birlikte, uygun olacağı öngörülen ve nihayetinde seçilen sosyal tarafların nasıl değerlendirildiği üzerine olan davranışsal ve nöral devre analizlerinin sonuçları henüz anlaşılamamıştır. İlk olarak bu temel konu ile ilgili, bölgesel bir koku ödülü ve bu ödülün kadın davranışlarını güçlendirmek için kullandığı sinirsel devre ile ilgili sonuçlarımızı tartışacağım. Darcin’in klişeleşmemiş, değişken ve duruma bağlı karmaşık bir davranış repertuarına neden olduğunu belirledik. Daha sonra, türün zindeliği için önemli işlevleri olan darcin tarafından uyarılan, güçlendirilmiş ve doğuştan gelen davranışları yönlendirmek için hem duyusal hem de iç değişkenleri birleştiren moleküler olarak tanımlanmış devreyi tanımladık. İkincisi, darcin ve diğer feromonların sosyal güçlendirmeye nasıl aracılık ettiği ile ilgileniyorum. Sosyal değer sinyallerine çevrilmiş takviye, cinsel seçimi nasıl belirler? Bu sosyal değer sinyallerinin altında yatan öznelliği nöro-ekonomik bir bakış açısıyla araştırmak istiyorum. Geliştirdiğim ilginç bir davranışsal çerçeveye ilişkin sonuçlarımızı daha fazla tartışacağım. Bu davranışsal analiz, farelerin, sosyal tercihlere dayalı bir karar görevi olan olası arkadaşlara atadığı öznel değerlerin tahmin edilmesini sağlamaktadır. Bu testle cinsel tercihlerin altında yatan iç önlemleri aday beyin bölgelerine eşlemeyi ve nöral devreleri tanımlamayı planlamaktayım.

Kısa Özgeçmiş: Ebru Demir, Columbia Üniversitesi Zuckerman Zihin Beyin ve Davranış Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışan bir nörobilimcidir. Sosyal devreler alanına yaptığı katkılarla, özellikle tek bir gen tarafından belirtilen cinsiyete özgü devrenin keşfi ve daha sonraki karakterizasyonu ile tanınmıştır. “fruitless” olarak bilinen tek bir genin, meyve sineği Drosophila melanogaster sinir sisteminde bir kur ritüelinin gelişim programını ayarladığını bulmuştur. Dr. Demir, Biyoloji lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG) ve doktorasını Viyana Üniversitesi MBG bölümlerinden almıştır. Doktora sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri’ne, meyve sineklerindeki koku hafızasının altında yatan sinirsel mekanizmaları araştırmak için kısa bir süre Cold Spring Harbor Laboratuvarları’na katılmak üzere taşınmıştır. Daha sonra, Columbia Üniversitesi’ndeki Nobel Ödülü sahibi Profesör Richard Axel’in laboratuvarında şu anki pozisyonunda çalışmaya başlamıştır. EMBO Long-term ve Patterson Trust’tan doktora sonrası burs alan kişiler arasındadır.