Ana Sayfa » Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu, Rektör’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur. Senato, Üniversite’nin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyeti’nce intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar ve bu Yönetmelikle Senato’ya verilen diğer görevleri yapar.

Üyeler:
Abdullah Atalar (Rektör)
Adnan Akay, Kürşat Aydoğan, Orhan Aytür (Rektör Yardımcıları)

Yasemin Afacan, Necmi Akşit, Tijen Akşit, Alipaşa Ayas, Emre Berk, Pınar Bilgin, Ece Göztepe Çelebi, Hilmi Volkan Demir, Halime Demirkan, Atilla Erçelebi, Erdal Erel, Ülkü Gürler, Tanju İnal, Ezhan Karaşan, Mefharet Kocatepe, Zeki Kuruoğlu, Mustafa Nakeeb, Erdal Onar, Tayfun Özçelik, Kamer Rodoplu, Özgür Ulusoy, Tolga Yayalar, Erinç Yeldan

 

Senato Kararları