Ana Sayfa » Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu, Rektör’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur. Senato, Üniversite’nin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyeti’nce intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar ve bu Yönetmelikle Senato’ya verilen diğer görevleri yapar.

Üyeler:
Yasemin Afacan,  Necmi Akşit, Tijen Akşit, Orhan Arıkan, Alipaşa Ayas, Kürşat Aydoğan (Rektör), Orhan Aytür (Rektör Yardımcısı), Hüseyin Boyacı, Bülent Çaplı, Ece Göztepe Çelebi, Hilmi Volkan Demir, Erdal Erel (Rektör Yardımcısı), Oğuz Gülseren, Lale Tomruk Gümüşlüoğlu, Refet S. Gürkaynak, Ülkü Gürler, H. Altay Güvenir, Ezhan Karaşan (Rektör Yardımcısı), Ayşe Keens, Erdal Onar, Tayfun Özçelik, Dominique Selin Tezgör, Simon D. Vigley, Tolga Yayalar, Bahar Yetiş

Senato Kararları