Ana Sayfa » Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu, Rektör’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur. Senato, Üniversite’nin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyeti’nce intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar ve bu Yönetmelikle Senato’ya verilen diğer görevleri yapar.

Üyeler:
Yasemin Afacan, Adnan Akay (Rektör Yardımcısı), Necmi Akşit, Tijen Akşit, Orhan Arıkan, Abdullah Atalar (Rektör), Alipaşa Ayas, Kürşat Aydoğan (Rektör Yardımcısı), Orhan Aytür (Rektör Yardımcısı), Emre Berk, Pınar Bilgin, Ece Göztepe Çelebi, Hilmi Volkan Demir, Halime Demirkan, Atilla Erçelebi, Erdal Erel, Refet Gürkaynak, Ülkü Gürler, Tanju İnal, Ezhan Karaşan, Mustafa Nakeeb, Stein H. Olsen, Erdal Onar, Tayfun Özçelik, Kamer Rodoplu, Özgür Ulusoy, Tolga Yayalar

 

Senato Kararları