Ana Sayfa » Vize ve Bütünleme Uygulama Esasları

Vize ve Bütünleme Uygulama Esasları

Üniversite Senatosu’nun 10 Ocak 2013 tarihli toplantısında kabul edilen Vize ve Bütünleme Uygulama Esasları:

 1. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli kararı uyarınca, Güz ve Bahar yarıyıllarında verilip final sınavı bulunan tüm derslerde, dersten F veya FX notu alan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine dersin final sınavı yerine geçecek bütünleme sınavları verilecektir.
 2. Final sınavı yapılmayan dersler (stüdyo dersleri, uygulamalı dersler, staj dersleri, proje dersleri ve diğer) ile yan dal sertifika programları veya lisansüstü bilimsel hazırlık programları kapsamında alınan dersler ve özel veya misafir öğrenci olarak alınan dersler, bütünleme sınavı uygulaması dışındadır. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı, İngilizce ve Fransızca Hazırlık Programları’nın ara düzeyleri ve Yaz Okulu kapsamında verilen derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.
 3. Final sınavı bulunan tüm derslerde 2012-2013 Bahar yarıyılından başlayarak vize sistemi uygulanacaktır. Öğrencilerin her derste yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinden (ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya stüdyo çalışmaları, ödevler, küçük sınavlar vb.) toplamda belli bir başarı düzeyini göstermesi beklenecek, bu başarı düzeyini tutturamayan veya dersin devam koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler dersin final sınavına alınmayacaktır. (2012-2013 Bahar yarıyılından başlayarak uygulanacaktır.)
 4. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin kendi aralarındaki ağırlığı ile final sınavına girme hakkını elde etmek için gerekli en düşük başarı düzeyi ve devam zorunluluğu oranı, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak, final sınavının toplam not içindeki ağırlığı %40’ı geçemez. Hangi öğrencilerin final sınavına girme hakkı elde edemediğini dersi veren öğretim elemanı belirler ve vize alamamış bu öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihler içinde FZ notu verir. FZ notu alan öğrenciler dersin final sınavına alınmaz. (2012-2013 Bahar yarıyılından başlayarak uygulanacaktır.)
 5. Hangi gerekçe ile olursa olsun final sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Mazereti olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. (2012-2013 Bahar yarıyılından başlayarak uygulanacaktır.)
 6. Öğretim elemanları akademik takvimde belirtilen gün ve saate kadar öğrenciler için takdir ettikleri tüm harf notlarını teslim eder. Toplam başarısı öğretim elemanı tarafından belirlenen en düşük başarı düzeyini tutturamayan öğrencilerden final sınavına katılmış olanlara F notu, final sınavına girme hakkı olduğu halde herhangi bir gerekçe ile final sınavına girmemiş olanlara ise FX notu verilir.
 7. Harf notlarının ilanını takiben, final sınavı bulunan bir dersten F veya FX notu alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde bütünleme sınavına girmek için başvurabilir. FZ notu alan öğrenciler, dersten koşullu veya koşulsuz olarak geçmiş öğrenciler ve dersten F veya FX dışında bir not almış öğrenciler bütünleme sınavı başvurusu yapamaz. Süresi içinde başvurmayan öğrenciler bütünleme sınavlarına giremez.
 8. Bütünleme sınavlarının takvimi Rektörlük tarafından ilan edilir.
 9. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
 10. Bütünleme sınavları final sınavının yerine verilir. Yeni harf notu belirlenirken öğrencilerin bütünleme sınavında aldıkları not sadece final sınav notu yerine sayılır ve toplam nota final sınavı için ilan edilen ağırlık kadar katkı yapar. Bütünleme sınavı, dersin yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinlikleri yerine geçmez.
 11. Bütünleme sınavına girmek için başvurduğu halde herhangi bir gerekçe ile bu sınava girmeyen öğrencilere FX notu takdir edilir. Bütünleme sınavına girip toplam başarısı öğretim elemanı tarafından belirlenen en düşük başarı düzeyini tutturamayan öğrencilere F notu takdir edilir.
 12. Bütünleme sınavı sonucunda verilen yeni harf notları, öğrencilerin not çizelgelerinde bütünleme sonucu aldıkları yeni ders notu olarak gösterilir ve genel not ortalamasında eski notun yerine geçer.