Ana Sayfa » Yabancı Uyruklu Aile Bireyleri Oturma İzni Alınması Destek Prosedürü

Yabancı Uyruklu Aile Bireyleri Oturma İzni Alınması Destek Prosedürü

Üniversitemizde görev yapan yabancı uyruklu personelin refakatinde gelen aile üyeleri için turistik vizelerinin bitim tarihinden önce Göç İdaresinden oturma izni almaları gerekmektedir.

Mevcut mevzuata göre bu izin başvurusunun  çalışma iznine sahip yabancı uyruklunun kendisi  tarafından  veya tayin ettiği yasal temsilcisi (avukat) tarafından yapılması gerekmektedir.

Üniversitemiz yabancı uyruklu öğretim elemanı ve proje personeline, aile üyeleri için yapacakları oturma izni başvuru sürecine şu şekilde destek olmaktadır:

a) Aşağıda bilgileri verilen avukatlık bürosu oturma izni başvurusu sürecinde personelimize danışmanlık veya yasal temsil hizmeti vererek yardımcı olmak üzere yetkilendirilmiştir.

Av. Tuğçe Dinçer
Beştepe Mah. Alpaslan Türkeş Cad.
Moment Beştepe Plaza, Asma Kat No:17, Yenimahalle/ Ankara
av.tugcedincer@hotmail.com – 0(538) 767 23 74

b) Otuma izni başvurusunu en az 6 aylık çalışma izniniz olması halinde ve aile bireylerini turist vizesi sona ermeden önce yapmalısınız.

c) Avukatlık bürosuyla temasa geçerek, bilgi alınız. Alacağınız hizmet türünü belirleyiniz. Mutabakat belgesini doldurunuz. Avukatlık firmasına da imzalatacağınız formu İnsan Kaynaklarına teslim ediniz.

d) Danışmanlık ve Yasal Temsil hizmetlerinin yarısı üniversitemiz tarafından karşılanacak, diğer yarısı maaşınızdan kesilerek avukatlık firmasına ödenecektir.

e) Maaş kesintisi hizmet alımından sonra, firma ve üniversite arasındaki mali sürecin tamamlamasını takip eden ilk aya ait bordroda yapılacaktır.

f) Üniversitemiz yeni istihdam edilen her öğretim elemanı ve proje personelinin alacağı ilk (danışmanlık veya yasal temsil) hizmet bedelinin tamamını ödeyecektir. Bu uygulama 01 temmuz 2024 tarihinde üniversitemizde çalışmakta olan öğretim elemanı ve proje personeli için de geçerlidir.

g) Her türlü belge, sağlık sigortası temini, harç ve diğer hizmetlere ait bedellerin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekmektedir. Avukatlık firmasından güncel bedelleri öğrenebilirsiniz.

h) Göç İdaresince başvurunun olumlu veya olumsuz cevaplanması halinde, danışmanlık veya yasal temsil hizmeti alınmış sayılacaktır. Avukatlık firmasına hizmet ücreti üniversitemiz ve personel tarafından ödenecektir.

i) Başvuru için gerekli evrakları temin etme sorumluluğu yabancı uyruklu öğretim elemanına ve proje personeline aittir.

j) 2024 yılın için geçerli hizmet bedelleri şu şekildedir:

a) Danışmanlık hizmeti bedeli : 11.000.TL/kişi
b) Yasal Temsilcilik hizmeti bedeli : 13.000.TL/kişi