Ana Sayfa » Yükseköğretim Kurumları 2018 Öğrenci Affı

Yükseköğretim Kurumları 2018 Öğrenci Affı

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 15. maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen 78. geçici madde kapsamında yükseköğretim affından yararlanarak Bilkent Üniversite’sine yeniden kayıt yaptırmak isteyenlerin dikkatine:

  1. Yeniden kayıt hakkı için son başvuru tarihi 18.9.2018 günüdür. Ancak, İngilizce Hazırlık Programı’ndayken ilişiği kesilmiş veya 1.9.2016 tarihinden önce ilişiği kesildiği için İngilizce yeterlik koşulunu sağlamayan öğrenciler ile Bilkent Üniversitesi’ne yerleştiği halde hiç kayıt yaptırmamış lisans öğrencilerinin 13-14-15 Eylül 2018 tarihlerinde verilecek olan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilmeleri için 7.9.2018 tarihine kadar başvurularını tamamlamış olmaları gereklidir. Bu tarihten sonra başvuru yapan öğrenciler ancak 15-16-17 Ocak 2019 tarihlerinde verilecek olan sınava girebileceklerdir.
  2. Başvurada bulunacak kişilerin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaması, eğer kayıtlıysalar başvurudan önce ilgili kurumdan kayıt sildirmeleri gereklidir.
  3. Bilkent Üniversitesi’ne yerleştiği halde kayıt yaptırmamış lisans öğrencilerinden, yerleştirilmiş oldukları bölüme 2018-19 akademik yılı için öğrenci alınmayan bölümlere başvuru alınmaz.
  4. 2018-19 akademik yılı için öğrenci alınmayan bölümlerden ilişiği kesilmiş öğrenciler, bu programlara eşdeğer program bulunmadığı için kayıt başvurusu yapamaz.
  5. İngilizce Hazırlık Programı’ndayken ilişiği kesilmiş öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre uygun düzeyden İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilecektir. Bu öğrencilerin programı tamamlamak için 4 yarıyılları olacaktır. Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 4. fıkrası uyarınca af sınav hakkı bulunan öğrenciler, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen 78. geçici madde kapsamında kayıt yaptırmak için başvurduklarında anılan 8. madde kapsamındaki af sınav haklarından vazgeçmiş olacaklardır.
  6. Lisans programından ilişkisi kesilmiş öğrencilerin bölüm müfredatlarına intibakları Rektörlük tarafından yapılacaktır.
  7. Lisansüstü programlardan ilişkisi kesilmiş öğrencilerin bölüm müfredatlarına intibakları Rektörlük tarafından yapılacaktır. İntibak aşamasında sadece B veya daha yüksek bir notla tamamlanmış dersler dikkate alınacaktır.
  8. Öğrenci affıyla Bilkent Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptıran öğrenciler Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanamaz.