COMD Seminar: “PandeVITA Talk: How are we doing today? Mental Health in the Post-COVID time”, 7:00PM May 9 Mayıs (TR-EN)

“How are we doing today? Mental Health in the Post-COVID time”

May 9, 2023 at 19:00-20:15 Ankara time (18:00-19:15 CEST)

Location: Studio FF-B in the Department of Communication and Design, Bilkent University

Live-Stream: https://youtube.com/live/ITm4p9BeJkY?feature=share

The COVID-19 pandemic time was coined by lockdown measures and social distancing. This had an impact on mental health during and after the pandemic. Many people are at high risk of stress, anxiety, and depression, based on their level of economic vulnerability and their exposure to a negative economic shock. Teacher educators were mostly inexperienced in distance learning and need professional support. Parents, especially women suffered from an additional burden while working in the home office and taking care of the children at the same time. But how is the situation now, in the post-COVID time? Did find a suitable way back to the new normal? What are the characteristics of the new normal? How can we understand long COVID in these circumstances?

These and other aspects will be discussed with four experts within the scope of the 2nd
PandeVITA talk:

  • Assoc. Prof. Dr. Sühendan Er, Faculty of Education, TED University, Ankara/Türkiye
  • Dr. Ceren Gürdere, Bilkent Psychological Counseling and Development Center, Ankara/Türkiye
  • Demet İzgü, TED Koleji, Ankara/Türkiye
  •  And via Zoom: Assoc. Prof. Dr. Frans Folkvord, Tilburg University, the Netherlands
  • Moderation: Asst. Prof. Dr. Dr. Lutz Peschke, Coodinator PandeVITA

The PandeVITA talk will be executed within the project PandeVITA. The PandeVITA project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101006316

PandeVITA talk
“Bugün ne durumdayız? COVID Sonrası Dönemde Ruh Sağlığı”
9 Mayıs 2023, Ankara saatiyle 19:00-20:15 (18:00-19:15 CEST)

Konum Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü Stüdyo FF-B
Canlı Yayın: https://youtube.com/live/ITm4p9BeJkY?feature=share

COVID-19 pandemi dönemi, karantina önlemleri ve sosyal mesafe ile geçti. Bu durum, pandemi sırasında ve sonrasında ruh sağlığı üzerinde etkili olmuştur. Birçok insan, ekonomik kırılganlık düzeylerine ve olumsuz bir ekonomik şoka maruz kalmalarına bağlı olarak yüksek stres, anksiyete ve depresyon riski altındadır. Öğretmen eğitimcileri çoğunlukla uzaktan eğitim konusunda deneyimsizdi ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorlardı. Ebeveynler, özellikle de kadınlar, bir yandan ev ofislerinde çalışıp bir yandan da çocuklarına bakarken ek bir yükün altına girmişlerdir. Peki şimdi, COVID sonrası dönemde durum nasıl? Yeni normale dönüş için uygun bir yol bulundu mu? Yeni normalin özellikleri nelerdir? Bu koşullarda uzun COVID’i nasıl anlayabiliriz?

Bu ve diğer konular 2. PandeVITA konuşması kapsamında dört uzman ile tartışılacak:

  • Doç. Dr. Sühendan Er, Eğitim Fakültesi, TED Üniversitesi, Ankara/Türkiye
  • Dr. Ceren Gürdere, Bilkent Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi, Ankara/Türkiye
  • Demet İzgü, TED Koleji, Ankara/Türkiye
  • Ve Zoom aracılığıyla: Doç. Dr. Frans Folkvord, Tilburg Üniversitesi, Hollanda
  • Moderasyon: Yrd. Doç. Dr. Dr. Lutz Peschke, PandeVITA Koordinatörü

PandeVITA konuşması PandeVITA projesi kapsamında yürütülecektir. PandeVITA projesi, 101006316 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından fon almıştır.