HIST Seminar: “Gift exchange in Byzantium: Diplomacy and Trade,” Koray Durak (Boğaziçi University), C Block Auditorium, 2PM December 12 (EN)

KORAY DURAK (BOGAZICI UNIVERSITY) – Gift exchange in Byzantium: Diplomacy and Trade

Abstract
(ENG) Diplomatic gift exchange between the Byzantines and their neighbours have been traditionally seen as a non-economic exchange. Political and cultural significance of gifts are emphasized over their economic implications. Among the economic implications one can count a. the financial impact of gift exchange on the sender and the receiver, b. the economic stimulation that gift exchange caused for trade and manufacturing in the local markets of the sending and receiving parties, c. the role of gifts as promotional items, i.e the gift-sending country send gifts to promote its export items. These three points will be explored in the example of the middle Byzantine period gift exchange, with a focus on the gift exchanges between the Byzantine and Near Eastern courts.

(TR) Modern tarihçiler Orta Çağda Bizans ve Yakın Doğu sarayları arasındaki diplomatik hediye değiş-tokuşunu temelde ticaret dışı bir değiş-tokuş olarak görmüşlerdir. Hediyelerin siyasi ve kültürel sembolizmine, iktisadi değerlerinden daha çok dikkat çekilmiştir. Hediye değiş tokuşunun, taraflar üstünde iktisadi etkisi üç ana başlık altında toplanabilir: a. Değiş tokuşun gönderici ve alıcı üzerindeki mali etkisi, b. Hediyeyi gönderenin söz konusu ürünü üretmek için harcadığı çabanın ve hediye alanın gelen hediyeyi taklit etmesinin yerel iktisada olumlu etkisi, c. Gönderilen hediyelerin ihracat kalemlerini teşvik amaçlı gönderilmesi. Bu konuşmada, yukarıda sayılan üç nokta, orta Bizans dönemi diplomatik hediye kültürü örneğinde işlenecektir. Bizans ve İslam dünyaları arasındaki hediye değiş tokuşuna özel ilgi gösterilecektir.

* Konferans İngilizce olacaktır.
** C Blok Amfi
*** 12 Aralık 2019, Perşembe saat: 14:00 – 16:00