IHM Seminar: “10 December Human Rights Day Panel”, 1:00PM December 10 (EN-TR)

You are cordially invited to the “10 December Human Rights Day Panel” organized by the Center for Human Rights Studies and Research (IHM). The event will be held online in the respective languages of the speakers. You could kindly find the detailed agenda and the zoom link below.

İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği 10 Aralık 2021 İnsan Hakları Günü Panelinin programı aşağıda yer almaktadır.

10 December 2021, Friday / 10 Aralık 2021, Cuma – 13:00

***This is an online event. To obtain Zoom link and password, please contact to the department.

“10 December Human Rights Day Panel” / “10 Aralık İnsan Hakları Günü Paneli”

Programme / Program

13.00 Opening Remarks / Açılış Konuşması
Rector / Rektör Abdullah Atalar

13.15 Prof. Dr. Ece Göztepe
“Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu ve İnsan Hakları Merkezi’nin Kuruluş
Amacı”

13.30 Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Dicle Ergin
“İnsan Hakları Nedir? Genel bir Çerçeve”

13.50 Doç. Dr. Sandrine Berges
“Rights of Men, Rights of Women: a Historical Perspective”

14.10 Dr. Öğretim Üyesi Zülfiye Yılmaz
“Ayrımcılık, İşkence ve Sistematik Zulüm Olarak Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddet: Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Gözünden Bir Değerlendirme”

14.30 Doç. Dr. Ayşe Collins Keens
“A Dilemma in Inequality: Different perspectives of social inclusion for people
with disabilities”

14.50 Doç. Dr. Elvin Evrim Dalkılıç
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin “İstişari Görüş” Verme Yetkisinin
Değerlendirmesi (Beklentiler ve Sonuçlar)

15.10 Dr. Öğretim Üyesi Danai Angeli
“Pandemic and Human Rights Restrictions”

15.30 Prof. Dr. Simon Wigley
“Pandemics and the Rights of the Poor”