LAW Seminar: “1951 Mülteci Sözleşmesi- Çekinceler ve Kısıtlamalar”, Metin Çorabatır, 12.30Noon April 13 (TR)

Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet Modülü tarafından düzenlenen GÖÇ KONUŞMALARI SERİSİ’nin 2020-2021 Bahar Dönemi son toplantısına davetlisiniz.

Konuşmacı: Metin Çorabatır (İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Müdürü)

Konu: “1951 Mülteci Sözleşmesi- Çekinceler ve Kısıtlamalar”

Tarih ve Saat: 13 Nisan 2021, 12.30-13.30.

Özgeçmiş
Halen İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüten Metin Çorabatır, 1995-2013 yıllarında yürüttüğü BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Basın Sözcülüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden 2013 yılında emekli olmuştur. BM’den önce uzun yıllar gazetecilik yapmış, Tercüman, Hürgün, Milliyet, Hürriyet, Yeniasır, 32. Gün, Turkish Daily News ve Amerikan ABC televizyonu gibi kurumlarda çeşitli görevler üstlenmiştir. Kurucuları arasında bulunduğu İGAM 2013’den bu yana Türkiye ve dünyada mülteci ve düzensiz göçmenlerin hakları konusunda çalışmakta, uluslararası koruma, eğitim, geçim kaynakları, farkındalık yaratma, politika önerileri üretme ve ağlar kurma gibi birçok alanda projeler yürütmektedir. İGAM, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede dünyadaki en etkin sekiz sivil toplum kuruluşundan birisi olarak seçilmiştir.

***Please contact to the department for the Zoom Meeting information details.