LAW Seminar: “Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri”, Köksal Bayraktar, 12:30Noon March 18 2024 (TR)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Köksal Bayraktar’ın “Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri” isimli seminerine katılımınızdan memnuniyet duyarız.

“Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri”

18 Mart 2024 Pazartesi, 12:30-13:30
C Blok Amfi

Etkinlik çerçevesinde ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri ele alınacak, bu ilkelerin önemi ve bu kapsamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.
Prof. Dr. Köksal Bayraktar, 1961’de Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1965’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak aynı Fakültede ceza hukuku alanında asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1971’de doktor, 1975’de doçent ve 1981’de profesör olmuştur. Prof. Dr. Bayraktar, 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim kadrosuna girmiş, 2005-2007 yılları arasında aynı Fakültenin Dekanlığını yapmıştır. 2008’de emekliliğinden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir süre öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.Prof. Dr. Bayraktar, Türk Ceza Hukuku Derneği’nde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevlerinde bulunduğu gibi, Uluslararası Ceza Hukuku Derneği’nin Bilim Kurulu’nda yer almıştır. Aynı zamanda Galatasaray Eğitim Vakfı 2. Başkanlığını da yürütmektedir.Prof. Dr. Bayraktar, “Hekimin Tedavi Nedeni ile Cezai Sorumluluğu”, “Suç İşlemeye Tahrik”, “Siyasal Suç”, “Doğum Kontrolünün Ortaya Koyduğu Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları”, “Türk Hukuk Bibliyografyası”, “İçtihatlar Külliyatı”, “Hukukun Üstünlüğü” gibi doğrudan ya da ortaklaşa olarak birçok kitap ve bilimsel çalışmanın yazarı olmuştur.
Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Bayraktar Hukuk Bürosu’nun kurucu ortak avukatı olarak avukatlık mesleğini icra etmeye devam etmektedir.

Etkinlik dili Türkçedir.