LAW Seminar: “COVID-19 Salgınının Uluslararası Ticarete Etkisi”, Dr. Müslüm Yılmaz, 7PM October 6

“COVID-19 Salgınının Uluslararası Ticarete Etkisi”

6 Ekim 2020, Salı, 19:00
Dr. Müslüm Yilmaz – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Hukuk Müşaviri

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 984 5663 3058

Özgeçmiş
Dr. Müslüm Yılmaz 1992 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1998 yılında Tulane Universitesi Hukuk Fakültesi’ndeki yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Biri Ankara Üniversitesi’nden (2005) diğeri Paris 1 Sorbonne Üniversitesi’nden (2015) olmak üzere iki doktora derecesi vardır. Her iki doktora tezinin konusu da ticari koruma araçlarıyla ilgilidir. Türkiye’de ve ABD’nin New York Eyaleti’nde avukatlık ruhsatnamesi vardır. Dr. Yılmaz 2001 yılında DTÖ Sekretaryası Kurallar Bölümü’nde çalışmaya başlamış, 2014 yılında ise aynı örgütün Hukuk İşleri Direktörlüğü’ne geçmiştir. Birçok DTÖ paneline raportörlük yapmıştır. DTÖ Sekretaryası’ndan önce, beş yılı Anti-damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları Dairesi’nde olmak üzere, sekiz yıl boyunca eski Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda görev yapmıştır. Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından 2013 yılında yayınlanan “Ticari Koruma Araçlarının Milli Yargıda Denetlenmesi” kitabı dahil olmak üzere, DTÖ hukuku alanında çeşitli yayınları vardır. Dr. Yılmaz aynı zamanda Legal Yayınları tarafından yayınlanan Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi’nin de editörlüğünü yapmaktadır.