LAW Seminar: “Kadın Hukukçular Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılındaki Kazanımları ve Güncel Sorunları Tartışıyor”, 09:00AM December 4 (TR)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİHM) ve Ankara Barosu işbirliğiyle düzenlenen “Kadın Hukukçular Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılındaki Kazanımları ve Güncel Sorunları Tartışıyor” konulu panel programı aşağıda yer almaktadır.

KADIN HUKUKÇULAR CUMHURİYET’İN YÜZÜNCÜ YILINDAKİ KAZANIMLARI VE GÜNCEL SORUNLARI TARTIŞIYOR

4 ARALIK 2023
TBB AV. ÖZDEMİR ÖZOK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sok. No: 8 Balgat / ANKARA
www.hukuk.bilkent.edu.tr

Açılış Konuşmaları 09.10 – 09.25
Av. Mustafa Köroğlu – Ankara Barosu Başkanı
Prof. Dr. Ece Göztepe – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Birinci Oturum 09.30 – 11.10

Medeni Hukuk Alanında Kazanımlar ve Güncel Sorunlar
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ece Göztepe – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Medeni Kanunun Kazanımlarını Geliştirmenin Vazgeçilmezliği

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türk Medeni Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Önerilerin Uluslararası Hukuk Standartları Işığında Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Cansu Kaya Kızılırmak – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Aile Hukukunda Mahkeme Temelli Arabuluculuk

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal – TED Üniversitesi
Medeni Hukukta Nafaka

Av. Huriye Karabacak – Ankara Barosu

İkinci Oturum 11.10 – 12.40

Ceza Hukuku Teori ve Uygulamasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Gülriz Uygur – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türk Ceza Hukukunun Kadın’la İmtihanı

Prof. Dr. Türkan Yalçın – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türk Ceza Hukuku Mevzuat ve Uygulama Diline Toplumsal Cinsiyete Duyarlık Bakımından Bakış – Online

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Türk Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulaması ve Cezaların Caydırıcılığı

Dr. Öğretim Üyesi Fulya Eroğlu – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza Hukukuna Feminist Hukuk Çerçevesinde Bakış

Av. Selin Nakıpoğlu – İstanbul Barosu

Öğle yemeği arası – Lunch Box 12.40 – 13.30

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik ve Sendikal Haklar Alanında Eşitlik Bilançosu ve Güncel İhtiyaçlar

Oturum Başkanı
Doç. Dr. Hande Bahar Aykaç – Ankara Hacı Bayram Veli Üni. İİBF
Yüzüncü Yılda Eşitlik Konusunda İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kazanımlar ve Kayıplar: Bir Bilanço

Prof. Dr. Kadriye Bakırcı – Oxford Üniversitesi
İş İlişkisinde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Bağlamında Cinsel ve Cinsiyetçi Tacizle Mücadele ve Mağdur Hakları

Dr. Çağla Erdoğan – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bakım Hizmeti Veren Kadınlara Yönelik Bir Sosyal Koruma Aracı: Bakım Sigortası

Dr. Öğretim Üyesi Özge Doğan Gökada – Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Uzaktan Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Av. Ceren Fırat – Ankara Barosu
Güvencesizlik Kıskacında Kadın Emeği ve Sendikal Mücadele

Av. Sevinç Hocaoğulları – Ankara Barosu

Dördüncü Oturum 15.35 – 16.45

İş Dünyası, Ticaret Hukuku ve Yeni Teknolojiler: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Yeni Sorunlar, Yeni Mücadele Yöntemler

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Sorumlu İş Dünyası: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İklim Krizi Bağlamında Değerlendirmeler

Doç. Dr. Başak Başoğlu – Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Eşitsizlikleri Sürdüren ve Yeniden Üreten Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının Mevzuattaki Yansımaları: Türk Ticaret Kanunu Değişecek mi? ‘Adam’ Değil ‘İnsan’

Dr. Sevda Bora Çınar – Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Endüstri 4.0 ve Kadınlar: Üretim Teknolojilerindeki Tarihsel Dönüşümün Kadın Emeği Üzerindeki Etkisi

Ar. Gör. Ceren Tuğlu Olpak – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Beşinci Oturum 16.45 – 18-40

Örgütlenme Hürriyeti

Oturum Başkanı
Av. Sevil Erkat Ceylan – Ankara Barosu
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Av. Rukiye Leyla Süren – İstanbul Barosu
LGBTIQ+ Hakları, Örgütlenme Hürriyeti Önündeki Engeller

Av. Evrim Demirtaş – Ankara Barosu
Cumartesi Anneleri/İnsanları

Av. Jiyan Tosun – İstanbul Barosu
Akbelen Savunması

Av. Pınar Gayretli – Ankara Barosu
Sosyal Cinayet Yargılamaları

Av. Evren İşler – İstanbul Barosu

Altıncı Oturum 18.40 – 19.40

Göç, Entegrasyon ve Deprem Oturumu

Oturum Başkanı
Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan – Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Geri Gönderme Merkezlerinde Adalete Erişim

Av. Elifcan DEMİRTAŞ – Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi
6284 sayılı Yasanın Geçici Koruma Altındakiler Açısından Uygulama Pratikleri – Online

Av. Burcu Hadduroğlu – İstanbul Barosu
Deprem Sürecinde Kadınların Adalete Erişimde Yaşadığı Sorunlar

Av. Ayşe Karaca – Hatay Barosu