LAW Seminars: “İklim Meselesinde Neredeyiz?’ İklim ve Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi”, Önder Algedik, 6:00PM February 23 (TR)

Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ‘İklim Meselesinde Neredeyiz?’ İklim ve Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi’ne davetlisiniz.

Konuşmacı: Önder Algedik (İklim ve Enerji Uzmanı – Gazete Duvar Yazarı)
Konu: İklim 2021 / İklim 2022 / İklim 2023

Tarih: 23 Şubat 2022
Saat: 18.00-19.30
Yer: Mithat Çoruh Amfi

İklim ve enerji uzmanı Önder Algedik ile etkileri her geçen gün artan iklim krizini tartışacağımız etkinliğimiz üç oturumdan oluşan interaktif bir konuşmalar serisi olarak gerçekleştirilecektir. “İklim 2021: İklim meselesinde dünya nerede?” başlıklı ilk oturumda BM tarafından ‘insanlık için kırmızı alarm’ olarak nitelendirilen iklim krizinin mevcut durumu, uluslararası düzenlemeler, BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC’nin tartışmalardaki rolü, Kasım 2021’de gerçekleşen COP 26’nın sonuçları gibi konunun uluslararası arenadaki yansımaları ele alınacaktır.

İkinci oturumda “İklim 2022: İklim meselesinde Türkiye nerede?” sorusuna odaklanılacak, mevcut ulusal düzenlemeler ve politikaların iklim krizindeki yeri tartışılacaktır.
“İklim 2023: İklim meselesinde nerede olacağız?” başlıklı son oturum ise kişisel yaşamlarımızda ya da yakın çevremizde yaratabileceğimiz farklar, üzerimize düşenler ve geleceğe ilişkin değişik iklim senaryolarına yönelecektir. İnsanlığın bir dönüm noktasında olduğu çağımızda iklim meselesini sosyal, bilimsel ve politik boyutları ile daha yakından takip etmek isteyen öğrencilerimizi etkinliğimize bekliyoruz.

Etkinlik Afişine “hukuk.bilkent.edu.tr” adresinden ulaşıp afişteki QR kodu ile toplantı öncesinden okunması tavsiye edilen okuma metinlerine ulaşabilirsiniz.

Kısa Özgeçmiş:
Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Enerji verimliliği alanında Dünya Bankası, yenilenebilir enerji alanında Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı GIZ, bio-enerji alanında EBRD gibi kuruluşlara danışmanlık yapmış olan Algedik Türkiye’nin ilk Florlu Sera Gazları mevzuatının hazırlanmasında da proje yöneticisi olarak aktif rol almıştır. Algedik’in çalışmaları arasında “TBMM’nin İklim Politikalarında Rolü”, “Kömür ve İklim Değişikliği” , “Türkiye’nin İklim Politikalarını İzleme Raporu” yer almaktadır. Aynı zamanda İklim, Enerji, Çevre Sorunları Araştırma Derneği başkanı olan Algedik, Gazete Duvar’da enerji ve iklim krizi ile ilgili köşe yazıları yazmaktadır.

Daha fazla bilgi için: onderalgedik.com