LAW Seminar: “Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Hukuku Bakımından Uluslararası Ticarette Güvenlik İstisnası,” Dr. Müslüm Yılmaz, V01 Amphi, 12:40PM December 26 (TR)

“Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Hukuku Bakımından Uluslararası Ticarette Güvenlik İstisnası”

Dr. Müslüm Yılmaz – WTO Avukatı

26 Aralık 2019, Perşembe, 12:40 – 13:30 Yer : V 01 amfi

Özet
Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) Kuran Marakeş Anlaşması’nın ekinde yer alan GATT’ın (General Agreement on Tariffs and Trade) XXI. maddesi, güvenlik nedeniyle alınacak bazı önlemlerin GATT hükümlerine aykırı olsalar dahi DTÖ hukukuna uygun sayılacakları hükmünü içermektedir. GATT’ın yürürlüğe girdiği 1948 yılından itibaren zaman zaman başvurulmuş olan bu düzenleme hararetli siyasi ve hukuki tartışmalara konu olmakla birlikte, kapsamı ve içerdiği şartlar konusuna GATT akit tarafları arasında bir görüş birliği oluşmamıştır.

Bu madde nihayet Russia-Traffic in Transit davasında verilen ve 26 Nisan 2019 tarihinde DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Organı tarafından kabul edilen Panel kararında yorumlamıştır. Panel kararı XXI. maddeyle ilgili birtakım temel sorulara yanıt vermekte, bazı soruları ise cevapsız bırakmaktadır.

Güvenlik istisnası son birkaç yıl içerisinde DTÖ çevrelerinde yeniden gündeme gelmiş ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere karşı uygulanan ticareti kısıtlayıcı önlemlere dayanak olarak gösterilmiştir. Bu konferansın amacı GATT’ın XXI. maddesini tarihsel gelişimi ile birlikte ele alıp incelemek ve bugün itibariyle Türkiye gibi ülkeler açısından taşıdığı önemi ortaya koymaktır.

Özgeçmiş
Dr. Müslüm Yılmaz 1992 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1998 yılında Tulane Universitesi Hukuk Fakültesi’ndeki yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Biri Ankara Üniversitesi’nden (2005) diğeri Paris 1 Sorbonne Üniversitesi’nden (2015) olmak üzere iki doktora derecesi vardır. Her iki doktora tezinin konusu da ticari koruma araçlarıyla ilgilidir. Türkiye’de ve ABD’nin New York Eyaleti’nde avukatlık ruhsatnamesi vardır. Dr. Yılmaz 2001 yılında DTÖ Sekretaryası Kurallar Bölümü’nde çalışmaya başlamış, 2014 yılında ise aynı örgütün Hukuk İşleri Direktörlüğü’ne geçmiştir. Birçok DTÖ paneline raportörlük yapmıştır. DTÖ Sekretaryası’ndan önce, beş yılı Anti-damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları Dairesi’nde olmak üzere, sekiz yıl boyunca eski Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda görev yapmıştır. Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından 2013 yılında yayınlanan “Ticari Koruma Araçlarının Milli Yargıda Denetlenmesi” kitabı dahil olmak üzere, DTÖ hukuku alanında çeşitli yayınları vardır. Dr. Yılmaz aynı zamanda Legal Yayınları tarafından yayınlanan Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi’nin de editörlüğünü yapmaktadır.