POLS Seminar: “Cumhuriyetin 100. Yılında Azınlık Politikaları”, Ioannis N. Grigoriadis, 12:30Noon May 9 2024 (TR)

Bilkent POLS olarak Kütüphanemizin iş birliğiyle “Cumhuriyet’in 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı etkinlikler serisine 9 Mayıs 2024’te Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Ioannis N. Grigoriadis’in gerçekleştireceği konuşmayla devam ediyoruz.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır. Ekte bulunan posterdeki karekodu okutarak konuşmayı YouTube üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konuşma: “Cumhuriyetin 100. Yılında Azınlık Politikaları”

Tarih ve saat: 9 Mayıs 2024, 12.30-13.30

Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özet: Türkiye Cumhuriyeti azınlık politikaları her zaman büyük ilgi toplamıştır. Lozan Antlaşması’nda sadece Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler olmak üzere üç azınlık grubuna resmi statü verilirken, azınlık sorunları bu üç cemaatle sınırlı kalmamıştır. Hem Kürt, hem Alevi, hem de diğer azınlık gruplarının meydana gelmesi, Türkiye’nin demokratikleşme ve çoğullaşma süreç ve çabalarına endekslenmiştir. Bunun yanı sıra, özellikle Türk-Yunan ilişkilerinde azınlık haklarının tanınıp korunması mütekabiliyet şartına bağlanmıştır. Avrupa Birliği reform süreci azınlık hakları konusunda önemli ilerlemeler kaydedilebileceğine dair umut vermişse de son yıllarda meydana gelen gelişmeler azınlık hakları konusunda olumsuz etki yaratmıştır. Üç resmi azınlık grubunun demografik açıdan erimiş olmasına karşın Kürtler, Aleviler ve diğer pek çok azınlık grubuna yönelik politikalar hala ehemmiyetini korumaktadır.

Özgeçmiş: Doç. Dr. Ioannis N. Grigoriadis lisansını Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisansını Columbia Üniversitesi School of International and Public Affairs’de, doktorasını Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies’de tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesinde Jean Monnet Kürsüsü sahibi olan Doç. Dr. Grigoriadis, karşılaştırmalı siyaset ve Avrupa siyaseti dersleri vermektedir.
‘Southeast European and Black Sea Studies’ adlı akademik derginin baş editorüdür. Dört kitap ve çok sayıda akademik makale yayımlamış olan Doç. Dr. Grigoriadis’in araştırma alanları arasında Türkiye ve Yunanistan azınlık politikaları bulunmaktadır.