POLS Seminar: “Cumhuriyetin 100. Yılında: Hayvancılık Politikaları ve Mera Peynirciliği”, M. Fatih Tatari, 12:30Noon April 25 2024 (TR)

Bilkent POLS olarak Kütüphanemizin iş birliğiyle “Cumhuriyet’in 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı etkinlikler serisine 25 Nisan 2024’te Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. M. Fatih Tatari’nin gerçekleştireceği konuşmayla devam ediyoruz.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır. Ekte bulunan posterdeki karekodu okutarak konuşmayı YouTube üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konuşma: “Cumhuriyetin 100. Yılında: Hayvancılık Politikaları ve Mera Peynirciliği”

Tarih ve saat: 25 Nisan 2024, 12.30-13.30

Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özet: Tarım-gıda sistemlerinin çok önemli bir parçası olan hayvancılık, Türkiye’de sosyal bilimler alanında çok az sayıda çalışmanın konusu olmuştur. Yerelliğinin önemi son yıllarda vurgulanan peynirciliği hayvancılıkla bir bütün olarak ele almadan incelemek mümkün değildir. Bu sunumda Cumhuriyet’in 100. yılında hayvancılık politikalarına dair genel bir bakış sunmayı ve özellikle mera hayvancılığına dayalı sürdürülen yerel peynircilik pratikleri için bu politikaların ne anlama geldiğini tartışmayı amaçlıyorum. Bu tartışma çerçevesinde bir yandan Türkiye’de yaşanan tarımsal dönüşüm içinde hayvancılığın dönüşümüne, diğer yandan dünyada ve ülkemizde görünürlüğü giderek artan yerel ve geleneksel peynirlerin hayvancılıkla ilişkisine odaklanacağım. Bunu yaparken hayvan ithalatı, gıda enflasyonu, hayvancılık ve iklim değişimi ilişkisi, gıda güvenliği, yerel gıda, mera peynirciliği gibi güncel tartışmalara değineceğim.

Özgeçmiş: Dr. M. Fatih Tatari lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümünde, doktorasını Kaliforniya Üniversitesi, Davis’te Sosyokültürel Antropoloji Bölümünde tamamlamıştır. Türkiye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği doktora araştırmasında yerel hayvancılık ve peynircilik pratikleri, Türkiye hayvancılığında dönüşüm, ulus-devlet sınırları, bilimsel bilgi üretimi ve çiftçi örgütlenmelerine odaklanmıştır. Doktora sonrası araştırmacı olarak PASTRES (Pastoralism, Uncertainty and Resilience:

Global Lessons from the Margins) araştırma programında yer almıştır.
Aynı zamanda ortağı olduğu Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi ve üyesi olduğu Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’nde çeşitli çalışmalarda yer almaktadır. İlgi alanları arasında gıda ve çevre antropolojisi, eleştirel tarım-gıda çalışmaları, yerel ve kırsal kalkınma, coğrafi işaret uygulamaları, politik ekoloji, insan merkezci olmayan etnografi ve bilim-teknoloji çalışmaları sayılabilir. Güncel olarak iklim değişimi, mera hayvancılığı ve katılımcı otlatma planları arasındaki ilişki üzerine odaklanmaktadır.