POLS Seminar: “Cumhuriyetin 100. Yılında Kadınların Siyasal Temsili”, Esra İşsever-Ekinci, 12:30Noon May 15 2024 (TR)

Bilkent POLS olarak Kütüphanemizin iş birliğiyle “Cumhuriyet’in 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı etkinlikler serisine 15 Mayıs 2024’te Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Esra İşsever-Ekinci’nin gerçekleştireceği konuşmayla devam ediyoruz.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır. Ekte bulunan posterdeki karekodu okutarak konuşmayı YouTube üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konuşma: “Cumhuriyetin 100. Yılında Kadınların Siyasal Temsili”

Tarih ve saat: 15 Mayıs 2024, 12.30-13.30

Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özet: Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’de kadınların siyasal temsili hala istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu konuşmamda, öncelikle kadınların siyasal temsili üzerine mevcut durumu ele alacak; oransal temsil ile kadınların talep, çıkar ve görüşlerinin temsili anlamına gelen asli temsil arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışacağım. Ardından, Türkiye’de kadın temsilinin yetersizliğinin altında yatan nedenleri irdeleyeceğim. Bu bağlamda, 2023 seçimlerinde yaptığım saha çalışmasını temel alarak kadın milletvekili adaylarının kampanya deneyimlerine odaklanacağım. Kampanya sürecinde kadın adayların diğer adaylar, siyasi partiler, medya ve seçmen etkileşimlerinde karşılaştıkları zorluklara değinip bunları toplumsal cinsiyet cezası kavramı üzerinden tartışacağım.

Özgeçmiş: Dr. Esra İşsever-Ekinci, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisansını ise Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Doktora derecesini Siyaset Bilimi alanında Syracuse Üniversitesi Maxwell School of Citizenship and Public Affairs’den aldı. Doktora çalışmaları sırasında, Instituto Carlos III-Juan March (IC3JM) Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktora sonrası araştırmalarına Koç Üniversitesi’nde devam eden İşsever-Ekinci, 2022 yılında Avrupa Araştırma Komisyonu (ERC) tarafından İleri Seviye Hibesi ile desteklenen TWICEASGOOD (İki Kat Daha İyi) Projesi’nde yer aldı. 2023 Eylül’ünden itibaren ise Bilkent Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İşsever-Ekinci’nin araştırmaları karşılaştırmalı siyaset alanında olup siyasal kurumlar, seçim sistemleri, siyasal partiler, temsil ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanmaktadır. Araştırmaları, siyasal kurumların, özellikle de seçim sistemlerinin, siyasi aktörlerin davranışlarını nasıl kısıtlayıp şekillendirdiğini ve aynı zamanda bu aktörlerin siyasi kurumların yapısını hangi koşullar altında ve neden değiştirdiğini açıklamaktadır. Son dönemdeki çalışmaları, kadınların siyasal temsiline odaklanmakta ve siyasal temsili etkileyen ve şekillendiren faktörleri incelemektedir.