POLS Seminar: “Cumhuriyetin 100. Yılında Kamu Sağlığı”, Berrak Burçak, 12:30Noon May 13 2024 (TR)

Bilkent POLS olarak Kütüphanemizin iş birliğiyle “Cumhuriyet’in 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı etkinlikler serisine 13 Mayıs 2024’te Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Berrak Burçak’ın gerçekleştireceği konuşmayla devam ediyoruz.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır.

Konuşma: “Cumhuriyetin 100. Yılında Kamu Sağlığı”

Tarih ve saat: 13 Mayıs 2024, 12.30-13.30

Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özet: Tarih boyunca devlet, toplum ve birey/beden arasındaki ilişki farklı biçimlerde düzenlenmiştir. Bu girift ilişkinin doğasına ve uygulamalarına odaklanan yakın zaman araştırmalarımdan yola çıkarak hazırladığım konuşmamda, Geç Osmanlı özelinde modern bir düşünce olan kamu sağlığı anlayışının, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı merkezi yönetimi tarafından nasıl ve hangi gerekçelerle bir yönetim pratiği haline getirildiğini ele alacağım. Üç bölümden oluşan değerlendirmemde, öncelikli olarak, kamu sağlığı düşüncesini açıklayacak ve bu kavramın geç Osmanlı döneminde ortaya çıkışını inceleyeceğim. Aynı dönemde kamu sağlığı fikrinin geçirdiği dönüşümü ele alacağım ikinci bölümde, söz konusu uygulamalarının Geç Osmanlı siyasi hayatındaki işlevine odaklanacağım. Son bölümdeyse, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalan bu düşünce ve yönetim pratiğini tarihsel sürekliliği çerçevesinde yorumlayacağım.

Özgeçmiş: Dr. Berrak Burçak lisansını Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümünde Osmanlı tarihi üzerine, doktorasını ise Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümünde tamamlamıştır. Geç Osmanlı modernleşmesine odaklanan Dr. Burçak’ın araştırma alanı toplumsal tarih, tıp tarihi, düşünce tarihi ve kadın çalışmaları gibi farklı alanları kapsayan bir kesişme noktasında yer alır. Geç Osmanlı modernleşmesini kadın sağlık ve güzelliği özelinde ele alan Dr. Burçak’ın araştırması modern ordu, salgın hastalıklarla mücadele, verimlilik kültürü ve beden rejimi gibi modern küresel ihtiyaçların nasıl geç Osmanlı kamu sağlığı düşüncesi bağlamında yeni bir yönetim pratiği haline geldiğini Osmanlı Müslüman kadınları özelinde ele alır. Osmanlı ve Cumhuriyet siyasal hayatı ve siyasal düşüncesi üzerine ders veren Dr. Burçak Bilkent Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülü sahibidir (2014).