POLS Seminar: “Cumhuriyet’in 100. Yılında Seçmen-Siyasetçi İlişkileri”, Kerem Yıldırım, 12:30Noon March 26 2024 (TR)

Bilkent POLS olarak Kütüphanemizin iş birliğiyle “Cumhuriyet’in 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı etkinlikler serisine 26 Mart 2024’te Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Kerem Yıldırım’ın gerçekleştireceği konuşmayla devam ediyoruz.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır. Ekte bulunan posterdeki QR kodunu okutarak konuşmayı Youtube üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konuşma: “Cumhuriyet’in 100. Yılında Seçmen-Siyasetçi İlişkileri”

Tarih ve saat: 26 Mart 2024, 12.30-13.30
Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özet: Siyasi rekabetin olduğu ve partilerin ve siyasetçilerin birbiriyle yarıştığı her yerde siyasetçiler seçmenlerle ilişkiler kurmak zorundadır. Bu ilişkilerin içeriği, tipi ve neyle ilgili olduğu konusunda 1950’lerden bugüne çok zengin araştırmalar yapılmıştır. Belirli konular ve vaatler karşılığında seçmenlerin partileri desteklemeleri haricinde de karizma, parti aidiyeti, kişisel menfaatler ve vaatler gibi birçok farklı şekilde seçmen-siyasetçi ilişkisi kurulabilmektedir. Bu konuşmada Dr. Yıldırım güncel araştırmalarına dayanarak bu zengin ilişki çeşitlerini Türkiye bağlamında tartışacaktır. 2024 yılı itibariyle Türkiye’deki seçmenlerin hangi ilişkileri ne kadar benimsediklerini tartışacak olan Dr. Yıldırım, çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de ideoloji, konu bazlı ilişkiler, yanaşmacılık ve parti aidiyeti gibi konulara değinecektir.

Özgeçmiş: Dr. Kerem Yıldırım doktorasını 2016 yılında Koç Üniversitesi’nden almıştır. Daha sonrasında Sabancı, Duke ve Kadir Has Üniversitelerinde araştırmacı ve Dr. Öğretim Üyesi gibi pozisyonlarda görev almış olan Dr. Yıldırım, 2023 Eylül’ünden beri Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında karşılaştırmalı siyaset, siyasi partiler ve seçmen davranışı ve siyasal iletişim olan Dr. Yıldırım, 2023 seçimlerinde seçmen davranışlarına odaklanan bir özel sayının editörlüğünü yürütmektedir. Ayrıca TÜBİTAK tarafından desteklenen yerel yönetimlerde şeffaflıkla ilgili bir araştırma projesinin yürütücüsü, seçmen-siyasetçi ilişkileriyle ilgili bir uluslararası araştırma projesinin eş yürütücüsü ve ebeveynler ve çocuklarının eğitim tercihlerine odaklanan bir başka uluslararası araştırma projesinde de araştırmacı olarak görev almaktadır.