POLS Seminar: “Cumhuriyet’in 100. Yılında: Sosyal Devlet”, Tolga Bölükbaşı, 12:30Noon December 20 (TR)

Değerli Bilkent Üniversitesi Mensupları,

Bilkent POLS olarak Kütüphanemizin iş birliğiyle “Cumhuriyetin 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı etkinlikler serisini 20 Aralık 2023’te başlatıyoruz. Serimizin ilk konuşmasını Bilkent Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. H. Tolga Bölükbaşı gerçekleştirecek.

Konuşma Türkçe olup herkesin katılımına açıktır. Ekte bulunan posterdeki QR kodunu okutarak konuşmayı Youtube üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konuşma: “Cumhuriyet’in 100. Yılında: Sosyal Devlet”

Tarih ve saat: 20 Aralık 2023, 12.30-13.30
Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özet: 1990’larda ODTÜ İktisat öğrencisi Tolga’ya ‘Türkiye’de sosyal devlet var mı?’ diye sorsaydınız, ‘Biz İsveç değiliz ki olsun’ derdi sanırım. Bugün aynı soruya cevabım başka olurdu. Bunun sebebi hem Türk sosyal devletinin içinde bulunduğu tüm olumsuz gelişmelere rağmen genişlemesi hem de benim sosyal devletleri karşılaştıran bir dizi araştırma projesinde öğrendiklerim. Bu konuşmada amacım Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında sizlerle bilim dünyamızda hararetli tartışmalara konu olan Türk sosyal devletinin kuruluş ve kurumsallaşma serüvenine dair bulgularımı paylaşmak. ‘Biz sadece bize benzeriz’ demeden Türk sosyal devletini farklı yönleriyle diğer sosyal devletlerle karşılaştırıp haritada nerede olduğumuzu tartışmaya çalışacağım. Bu haritalandırma çalışmasını bir yanda kamunun sosyal devlet programlarına ilişkin yaptığı sosyal harcamalarına öte yanda da emeklilik, sağlık ve işsizlik gibi hayati programlarda sağlanan sosyal haklara dair verilere odaklanarak yapacağım. Konuşmamı Türk sosyal devletinin hem geçmişten bugüne büyüyen ya da küçülen programlarına hem de şimdiki yapısındaki eksikleri ve gediklerine ilişkin değerlendirmelerimle tamamlayacağım.

Özgeçmiş: 2009’dan bu yana Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Bölükbaşı, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi’nde Ekonomi alanında edindiği lisans ve yüksek lisans dereceleri ardından doktorasını McGill Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında tamamlamıştır. Dr. Bölükbaşı’nın karşılaştırmalı kamu politikaları, karşılaştırmalı ekonomi politik, karşılaştırmalı refah devleti reformları ve Türkiye’de kamu politikalarına odaklanan araştırmaları TÜBİTAK, Avrupa Birliği Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programları, Mercator Vakfı ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlarca desteklenmiştir. Harvard Üniversitesi, Stokholm Üniversitesi, Bremen Üniversitesi, Brüksel Üniversitesi ve Köln’deki Max Planck Enstitüsü’nde araştırmalar yapan Dr. Bölükbaşı, çok sayıda makalenin yanında Euro-Austerity and Welfare States (University of Toronto Press, 2021) kitabının yazarı ve Europeanization of Public Policy in Southern Europe (Routledge, 2014) kitabının editörlerinden biridir.