POLS Seminar: “Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Evrimi”, Prof. Dr. Zafer Toprak, A-130, 12:30PM March 10 (TR)

“Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Evrimi”

Prof. Dr. Zafer Toprak,
Tarih Bölümü
Koç Üniversitesi

Tarih: 10 Mart 2020, Salı
Saat: 12:30
Yer: İİSBF, A-130

Bu konuşmada Zafer Toprak, son sekiz yılda yayınlamış olduğu sekiz kitabın bulgularından yola çıkarak Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimlerin doğuşu ve evrimini Tanzimat’tan başlayıp günümüze kadar süren bir süreçte inceleyecektir. Konuşmada, 1946 sonrası modernite ve postmodernite sorunlarına değinilecek, özellikle makrodan mikroya, sosyalden kültüre, kantitatifden kalitatife ve kavramsaldan naratife olmak üzere 1980’lerdeki kırılma üzerinde durulacaktır.