Ana Sayfa » 11 Aralık 2023 tarihli 317. Toplantı Kararları

11 Aralık 2023 tarihli 317. Toplantı Kararları

1. Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü kurulması ve bu bölüm altında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı açılması önerisi görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik ve Tiyatro bölümlerinde verilen lisans eğitimi Türkçe işlenen dersleri de içerdiğinden, bu bölümlerdeki programların YÖKSİS kayıtlarına uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 4/b ve 8. maddeleri uyarınca, en az %30 oranında kısmen yabancı dilde (İngilizce) eğitim verilen bölümler olarak Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Bilimsel düzeyini yeterli bularak yayımlamaya karar verdikleri makaleler için yazarlardan zorunlu makale işlem ücreti talep eden açık erişimli bilimsel dergilerden bazıları alanlarının önemli dergileri arasında yer aldığından, bu nitelikteki dergilerde yer alan yayınların da Bilkent Üniversitesi tarafından doktora tez savunmasına girebilme şartı ve akademik performans ölçütü olarak kabul edilmesine, Akademik İşler Rektör Yardımcılığı tarafından şaibeli veya etik dışı uygulamalarda bulunduğu belirlenen dergilerin hariç tutulmasına, ayrıca Akademik İşler Rektör Yardımcılığı’nın yayınların kabulü
için endeks sıralaması sınırı getirebileceğine oy birliği ile karar verildi.

4. 2023-2024 Akademik Takviminin güncellenmesi ve 2024-2025 Akademik Takvimi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

5. Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesinde yapılması önerilen değişiklikler hakkında Prof. Dr. Ezhan Karaşan tarafından bilgi verildi. Yapılan değişiklikler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.