Ana Sayfa » Dumansız Kampüs Uygulama Esasları

Dumansız Kampüs Uygulama Esasları

[ 12.09.2022 tarihli Senato kararı ]

 

Bilkent Üniversitesi, tüm paydaşları için sağlıklı ve uygar bir üniversite ortamı oluşturmak hedefiyle 25 Nisan 2018 tarihinde aldığı Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile Dumansız Kampüs politikası başlatmıştır. Bu doğrultuda kampüs içerisinde sigara içilebilen alanlar takip eden yıllarda kademeli olarak sınırlandırılmış, 1 Eylül 2022 tarihinden başlayarak Bilkent Üniversitesi’nin açık ve kapalı tüm alanlarında sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigaraların kullanılmasının yasak olacağı tüm paydaşlara yaygın biçimde duyurulmuştur.

Yeni başlayan 2022-23 akademik yılı ile birlikte tam yürürlüğe giren Dumansız Kampüs uygulamasıyla ilgili esaslar burada belirtilmiştir.

  1. Bilkent Üniversitesi’nin açık ve kapalı tüm alanlarında sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigaraların kullanılması yasaktır.
  2. Üniversite kampüsünde yer alan öğretim elemanı lojmanların tüm kişiye özel alanları yasak kapsamı dışındadır.
  3. Kampüs içerisinde bulunan hareketsiz durumdaki özel ulaşım araçlarının iç mekanları da yasak kapsamı içindedir.
  4. Üniversite kampüsünün efektif sınırlarına komşu olmaları ve açık biçimde ayrılarak işaretlenmeleri kaydıyla, kampüs içerisinden erişilen sigara içme alanları oluşturulabilir.