Ana Sayfa » Kalite Güvencesi

Kalite Güvencesi

Bilkent Üniversitesi, eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak amacıyla kurulmuştur.

Üniversite, kuruluş amacından yola çıkarak eğitim-öğretim, araştırma ve bu faaliyetlere destek idari süreçlerinde kalitenin sağlanmasına yönelik uygulamalara, gerek iç gerekse dış değerlendirme süreçlerinin yürütülmesine önem vermektedir. Bu amaçla hareketle, paydaşların katılımı da sağlanarak kalite güvence sistemi tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur.
Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonu, üniversitenin kalite güvence faaliyetlerinin kurumsal stratejileri doğrultusunda, katılımcı ve şeffaf bir yaklaşım ile yürütülmesini benimsemektedir. Komisyon, değerlendirme faaliyetlerinde paydaşların görüşlerini, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için önemli bir katkı olarak ele almaktadır.

Üniversite, programların akreditasyonu faaliyetlerini teşvik etmekte olup, Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerin ABET, İşletme Fakültesi için ise AACSB International akreditasyon süreçlerinde uzun zamandır yer almaktadır. Bu dış akreditasyon süreçlerinde kazanılan deneyimler diğer programlar için de faydalı olmakta, sürekli iyileştirme süreçlerinin kurulması, eğitim-öğretim kalite güvencesi alt sistemlerinin hayata geçirilmesi faaliyetlerinde önemli bir katkı sağlamaktadır.

Bilkent Üniversitesi, YÖKAK’ın “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında 2021 yılında 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” almaya hak kazanmıştır. Bilkent, Türkiye’de tam akreditasyon alan ilk iki üniversiteden biri ve ilk vakıf üniversitesi olup Ankara’da ise tek üniversitedir. Ayrıntılı bilgi için