Ana Sayfa » Kurumsal Veri Analizi ve Kalite Yönetimi Birimi

Kurumsal Veri Analizi ve Kalite Yönetimi Birimi

Kurumsal Veri Analizi ve Kalite Yönetimi Birimi, üniversitenin önemli faaliyetlerine ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek, raporlamak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’ın önerisine uygun olarak stratejik yönetim için kullanılabilir kılmak üzere kurulmuş olup İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcılığı ve Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışmaktadır.

Kurulduğu 1984 yılından bu yana ‘yükseköğretim ve bilimsel araştırmada bir mükemmeliyet merkezi olmak’ düsturuyla hareket eden Bilkent Üniversitesi, bugün dünyaca tanınan bir kurumdur. Kurumsal Veri Analizi ve Kalite Yönetimi Biriminin amacı üniversitenin yönetişim süreçlerini kurumun kendi verilerini bilimsel yöntemlerle inceleyerek güçlendirmektir.

Birim çalışmalarının sonuçları Bilkent toplumu ile şeffaflık ve süreklilik arz edecek biçimde paylaşılacaktır.


Kurumsal Veri Analizi ve Kalite Yönetimi Birimi Koordinatörü: Öğr. Gör. Mustafa Eray YÜCEL
Eğitimde Kalite Güvencesi Sorumlusu: Öğr. Gör. Murat Özdamar
Uzman: Deniz Aslıhan Özgürol