Ana Sayfa » 12 Eylül 2022 tarihli 306. Toplantı Kararları

12 Eylül 2022 tarihli 306. Toplantı Kararları

1. Öğrenci Konseyi Yönergesi’nde yapılması önerilen değişiklikler hakkında Prof. Dr. Ezhan Karaşan tarafından bilgi verildi. Yapılan değişiklikler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
2. Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Yönergesi’nde yapılması önerilen değişiklikler hakkında Prof. Dr. Ezhan Karaşan tarafından bilgi verildi. Yapılan değişiklikler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
3. Üniversitemiz Akademik Pozisyonları ve Ünvanları üzerine Prof. Dr. Orhan Aytür tarafından yapılan açıklamalar görüşülerek oy birliği kabul edildi.
4. Tüm üniversite paydaşları için eğitim, araştırma ve inovasyonda cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik tüm faaliyetlerin anahatlarını oluşturmayı amaçlayan Cinsiyet Eşitliği Planı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
5. 25.04.2018 tarih ve 263 no.lu Senato Toplantısında alınmış olan karar uyarınca düzenlenen Dumansız Kampüs uygulamalarının yürürlüğe koyulması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.