Ana Sayfa » 13 Şubat 2017 tarihli 254. Toplantı Kararları

13 Şubat 2017 tarihli 254. Toplantı Kararları

  1. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.
  2. Tezsiz yüksek lisans müfredatlarından GE500 dersinin çıkarılması kabul edildi.
  3. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Mimarlık tezli yüksek lisans programları müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi.
  4. İBEF Arkeoloji Bölümü lisans programı müfredat değişikliği görüşülerek kabul edildi.
  5. Onursal Doktora ödülleri ile ilgili doküman hakkında Prof. Dr. Adnan Akay tarafından bilgi verildi. Onursal Doktora Ödül dokümanı oybirliği ile kabul edildi. Rektör ve Provost’un üyesi olduğu Özel Komite için Senato tarafından üye olarak Prof. Dr. Turgut Tan’ın seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
  6. 2017 Yılı Eğitimde Üstün Başarı Komitesi (BILTAC) üyeleri aşağıdaki şekilde kabul edildi;

   Özgür Ulusoy (Başkan)
   Barbaros Çetin (MF)
   Berrak Burçak (İİSBF)
   Marlene Denice Elwell (İDMYO)
   Lars Vinx (İBEF)
   Ceyhun Bulutay (FF)
   Talya Şans Uçaryılmaz (HF, mezun)
   Rengin Kocaoğlu (GSTMF, Asil PhD öğrencisi)
   Çetin Tünger (GSTMF, Yedek PhD öğrencisi)