Ana Sayfa » 15 Ocak 2018 tarihli 260. Toplantı Kararları

15 Ocak 2018 tarihli 260. Toplantı Kararları

1) 2018-2019 Akademik Takvimi ve İngiliz Dili Yüksekokulu Akademik Takvimi görüşülerek kabul edildi.

2) 2016-2017 YÖK Genel Denetim Raporu’nun 6.2.3.1 başlığında yer alan değerlendirmede Lisans Hazırlık öğrencilerinin İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu bünyesinde gösterilmesinin, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki eğitim veren ön lisans programlarına devam eden öğrenciler olması yönündeki mevzuata ve genel teamüle uygun olmadığı bildirilmiştir. İlgili öğrenci profilinin doğru bir şekilde yansıtılabilmesi için İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu’nun isminin ve statüsünün İngiliz Dili Yüksekokulu olarak değiştirilmesi görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

3) Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 5.16 3. Paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;

İkinci ana dal programına başvuracak öğrencilerin birinci ana dal programlarındaki genel not ortalamalarının 3,30 veya daha yüksek olması ve programa birlikte başladığı öğrenciler arasında sıralandığında tüm derslerin genel not ortalaması (AGPA) bakımından ilk %20 içinde yer alması gereklidir.

4) Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği Madde 2 a fıkrasında ve Madde 3’de aşağıdaki şekilde değişiklikler görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;

Madde 2-a    …….Başvuracak adayların kayıtlı oldukları programda en az iki yarıyılı başarıyla tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının 100 üzerinden en az  82 veya 4.00 üzerinden en az 2.80 olması gereklidir.

Madde 3- Madde 2b kapsamında başvuran adayların yatay geçişleri ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

 5) Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

6) Müzik Lisans Programı müfredat değişikliği önerisi görüşülerek kabul edildi.

7) Müzik Tezli Yüksek Lisans programı müfredat değişikliği önerisi görüşülerek kabul edildi.

8) Turizm ve Otel İşletmeciliği Lisans programı müfredat değişikliği önerisi görüşülerek kabul edildi.

9) İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans programı müfredat değişikliği önerisi görüşülerek kabul edildi.

10) Arkeoloji Lisans programı müfredat değişikliği önerisi görüşülerek kabul edildi.

11) Mütercim Tercümanlık Lisans programı müfredat değişikliği önerisi görüşülerek kabul edildi.