Ana Sayfa » 18 Nisan 2018 tarihli 262. Toplantı Kararları

18 Nisan 2018 tarihli 262. Toplantı Kararları

1) Hukuk Fakültesi müfredat değişikliği görüşülerek kabul edildi.

2)  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   IAED ve LAUD lisans programları müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi. COMD Lisans Bölümü müfredat değişikliğinin yapılması istenen düzeltmeler ile bir sonraki Senato toplantısında görüşülmesine karar verildi.

3) COMD Yan Dal Programı müfredat değişikliği görüşülerek kabul edildi.

4) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi PHIL, ELIT, AMER bölümleri  müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi.

5) Fen Fakültesi Matematik Bölümü ikinci ana dal ders eşdeğerliği önerisi görüşülerek kabul edildi.

6) Disiplin cezalarının silinmesi ile ilgili aşağıdaki metin görüşülerek kabul edildi;

Bilkent Üniversitesi’nde ilk kez disiplin cezası alan öğrenciler, Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında aşağıda belirtilen süreler içinde gönüllü olarak çalıştıktan sonra disiplin cezalarının sicillerinden silinmesi için bağlı bulundukları Dekanlık veya Müdürlüğe başvuru yapabilir. Öğrenci Dekanlığından gönüllü çalışma bilgilerini alan ve yükümlülüklerin yerine getirildiğini kontrol eden Dekan veya Müdür, kendi görüşüyle birlikte başvuruyu Rektör’e gönderir. Cezanın silinip silinmeyeceğine Rektör karar verir.

Üniversiteden çıkartma cezası alanlar ile öğrencilikleri boyunca birden çok sayıda ceza alanların disiplin cezalarının silinmesi mümkün değildir.

Başvuru yapabilmek için bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olan öğrencilerin ceza süreleri bittikten sonra en az bir yıl içinde toplam 80 saat çalışmış olması, daha kısa süreli uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin ise ceza süreleri bittikten sonra en az dokuz ay içinde toplam 60 saat çalışmış olması gereklidir. Uyarma veya kınama cezası almış öğrencilerin cezanın verildiği tarihten itibaren en az 6 ay içerisinde toplam 40 saat çalışmış olması aranır.

Rektör tarafından cezasının silinmesine karar verilen öğrencilerden mezuniyet aşamasına kadar başka hiçbir disiplin cezası almayanların mezun olurken cezaları Bilkent Üniversitesi’ndeki sicillerinden silinir ve bu öğrencilerle ilgili resmî belgelerde ve yazılarda ceza almış oldukları gösterilmez. Mezun olmadan önce ikinci bir disiplin cezası alan öğrencilerin önceki cezalarının silinme kararı iptal edilir ve yeniden başvuru yapmalarına izin verilmez. Mezun olacakları tarihten önce gerekli çalışma süresini veya saatini tamamlama olanağı bulunmayan öğrencilerin cezalarının silinmesi mümkün değildir.