Ana Sayfa » 2 Nisan 2021 tarihli 292. Toplantı Kararları

2 Nisan 2021 tarihli 292. Toplantı Kararları

1) 2021-2022 Bilkent Üniversitesi Akademik Takvimi ve İngilizce Hazırlık Programı Akademik Takvimi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4.10. maddesi uyarınca bir dersten çekilmek için son tarihin yarıyılın kaçıncı haftasında olacağı görüşüldü ve 7. haftasında olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
2) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Geçici Madde 2’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi:
Madde 2- 2015-2016 Akademik Yılı Bahar yarıyılında Bilkent Üniversitesinde kayıtlı olan öğrenciler için, bu yarıyıl ve öncesindeki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba katılmaz, ancak eğitim ücreti burslu olan öğrenciler için burs süresi hesabına katılır.
3) Çevrimiçi ortamda yürütülen etkinliklerde kamera kullanım koşulları aşağıda belirtildiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi:
Çevrimiçi ortamda yürütülen tüm derslerde, akademik toplantılarda, sınavlarda ve diğer değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerin tüm oturum boyunca kameralarını açık durumda tutmaları zorunludur. Çevrimiçi etkinlik platformlarına bilkent.edu.tr uzantılı hesaplar üzerinden katılım yapılması, değerlendirme etkinliklerinde yanıt görsellerinin aynı e-posta hesabından gönderilmesi gereklidir.
Oturum sırasında kamerası kapalı olan veya oturuma farklı bir hesapla katılan öğrenciler yönetici öğretim elemanı tarafından etkinlikten çıkartılabilir ve yoklamalarda etkinliğe katılmamış olarak işaretlenebilir. Üniversitenin çevrimiçi etkinliklere katılımla ilgili derleyeceği otomatik yoklama listelerinde, kamerası kapalı olan veya oturuma farklı bir hesapla katılan öğrencilere yer verilmeyecektir.
4) İnsan Hakları Çalışmaları Araştırma Merkezi kurulması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.
5) Uzun süredir faaliyet göstermeyen merkezlerden Bilkent İleri Araştırmalar Merkezi (BICASBilkent International Center for Advanced Studies), Küresel Gelişimler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türk Tarih ve Politika Merkezi’nin kapatılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.
6) İktisat Bölümü lisans müfredat değişikliği görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
7) Psikoloji Bölümü lisans müfredat değişikliği görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
8) 2020 yılı Kalite Komisyonu Kurum İç Değerlendirme Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
9) 2020-2021 Bahar yarıyıl sonu sınavlarının öğrencilerin sınavlara Bilkent e-posta adreslerinden katılmaları şartıyla çevrimiçi yapılmasına, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının istemesi durumunda, isteyen öğrencilerin sınavı yüz yüze alabilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
10) 2021 Yaz Okulu derslerinin yüz yüze yapılması gereken laboratuvar ve stüdyo çalışması gibi pratik bileşenleri dışında kalan bölümlerinin çevrimiçi ortamda yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.