Ana Sayfa » 20 Eylül 2017 tarihli 258. Toplantı Kararları

20 Eylül 2017 tarihli 258. Toplantı Kararları

1) HART Yan Dal müfredat değişiklikleri görüşlerek kabul edildi.

2) Müzik Bölümü müfredat değişikliği görüşülerek kabul edildi.

3) Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi açılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

4)  Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi açılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

5) Üniversitemiz Stratejik Plan dokümanları ile ilgili Prof. Dr. Adnan Akay sunum yaptı ve konunun Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

6) Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına ilişkin Yönetmelik’in m.4(1) hükmü uyarınca,Fakültelerimizde, dekanlar tarafından önerilen kişilerden oluşacak Danışma Kurulları kurulmasına karar verildi.