Ana Sayfa » 23 Aralık 2020 tarihli 290. Toplantı Kararları

23 Aralık 2020 tarihli 290. Toplantı Kararları

1) Akademik takvimdeki değişiklik önerileri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

2) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans programı müfredat değişikliği önerisi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

3) 2020-21 Akademik yılı Güz yarıyılında 2.12.2020 tarihinden önce yüz yüze yürütülmekte olup, bu tarihten sonra katılımın öğrencinin kararına bırakıldığı uygulamalı dersler ile laboratuvar ve stüdyo gibi uygulamalı bileşenleri olan derslerde; uygulamalı bileşenleri bu nedenle tamamlayamamış öğrencilerden eksik kalan etkinlikler nedeniyle harf notu etkilenecek olanlara, dersin öğretim elemanı tarafında yarıyıl sonunda “I” notu verilecektir. Eksik etkinlikler ileri bir tarihte telafi edilecek, ardından “I” notları güncellenecektir. Güz yarıyılı not ortalaması ve genel not ortalaması “I” notları dikkate alınmadan hesaplanacak, notlar güncellenince bu ortalamalar da güncellenecektir. 2020-21 Akademik yılı Bahar yarıyılı ders kayıtlarında derslerin ön koşulları bakımından Güz yarıyılında “I” notu alınmış dersler “başarılı” kabul edilecek, “I” notu olan sınamalı veya başarısız durumdaki öğrencilerin yeni ders sınırlamaları dekan veya yüksekokul müdürü onayı ile Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4.19. maddesinde tanımlanan yeni ders sayısına göre bir ders daha artırılabilecektir.

4) 2020-21 Bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrimiçi yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Bahar yarıyıl sonu sınavlarına bilahare karar verilecektir.