Ana Sayfa » 24 Nisan 2019 tarihli 269. Toplantı Kararları

24 Nisan 2019 tarihli 269. Toplantı Kararları

1) Matematik, Kimya, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dallarında Lisans sonrası Doktora Programları açılması görüşülerek kabul edildi.
./..

2) 2019 Yılı BilTAC listesi aşağıdaki şekilde kabul edildi;

Özgür Ulusoy (Başkan)
Emin Karagözoğlu  (İİSBF)
Mehmet Özgür Oktel (FF)
Kumru Arapgirlioğlu (GSTMF)
Nail Akar (MF)
İlker Aytürk (İİSBF)
Uğur Orhan  (HF, mezun)
Zeynep Baktır (İF, öğrenci)

3) 2018 yılı Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu görüşülerek kabul edildi. Kalite Komisyonu üyeleri aşağıdaki şekilde kabul edildi;

Abdullah Atalar, Rektör
Kürşat Aydoğan, İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter
Özgür Ulusoy, Provost Yardımcısı

Yasemin Afacan, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Tijen Akşit, İngiliz Dili Yüksekokulu Direktörü
Alipaşa Ayas, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Direktörü
Elif Aydoğdu, Hukuk Fakültesi, Öğrenci Temsilcisi
Ayşe Baş Collins, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi
Pınar Altınok Ormancı, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Tuğrul Dayar, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Ali Osmay Güre, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi
Şirin Okyayuz, Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi
Zeynep Önder, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Saime Özçürümez, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
Onur Türkmen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi

4) Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak başvuru şartları aşağıdaki şekilde kabul edildi;

1. Bilkent Üniversitesi tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulları araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak  başvuruların kabulünde başvuru tarihinde adayın doktora programının 11. dönemine henüz başlamamış olması.
2. Bilkent Üniversitesi tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulları araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvuruların kabulünde başvuru tarihinden itibaren mevzuatta belirtilen süre içinde adayın almış
olduğu YDS  puanının 80 ve üzeri  olması.
3. Bilkent Üniversitesi tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulları araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak yabancı uyruklu başvuruların kabulünde mevzuatta belirtilen en düşük ALES puanı (70) veya bunun yerine,
– ESBE’ye bağlı birimler için yapılan başvurularda GMAT,
– testinden en az 550 puan, veya GRE testinin sayısal bölümünden en az 157 puan ve sözel bölümünden en az 150 puan,
– diğer birimlerde GRE testinin sayısal bölümünden en az 157 puan,

alınmış olması gerekir.

./..

5) İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvuru şartları aşağıdaki şekilde kabul edildi;

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu ve bu yüksekokula bağlı programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adayların YDS’den en az 90 puan almaları şarttır. Adaylara sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamalı sınav yapılır. Sadece sözlü sınav sonucu 60 puan barajını sağlayan adaylar yazılı sınava alınır.  Giriş sınavı puanı sözlü ve yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.