Ana Sayfa » 25 Ekim 2017 tarihli 259. Toplantı Kararları

25 Ekim 2017 tarihli 259. Toplantı Kararları

1) Yaz Okulu ve Bütünleme Sınavları konusunda aşağıdaki karar oy çokluğu ile kabul edildi;

İlgili akademik yılın güz veya bahar yarıyılında kayıt olup F veya FX notu almış olduğu (hem güz hem de bahar yarıyılında alınmış olan bir ders için bahar yarıyılı notuna bakılır) tek bir dersi  tekrar ederek başarılı olması durumunda Yaz Okulu sonunda mezun olacak öğrenciler, eğer tekrarlamaları gereken ders Yaz Okulu’nda açılacağı duyurulan dersler arasında yer almıyorsa, söz konusu ders yerine Bireysel Çalışma dersi almak için akademik takvimde belirtilen süre içinde bağlı oldukları Dekanlık veya Müdürlüğe başvuru yapabilir. Tekrarlanması gereken dersin bir seçmeli ders olması durumunda, öğrencinin Bireysel Çalışma dersi başvurusu yapabilmesi için aynı seçmeli kümesinden Yaz Okulu’nda alabileceği hiç bir ders bulunmaması gerekir.

Bireysel Çalışma dersi sadece Yaz Okulu’nda açılır. Bireysel Çalışma derslerine sadece yukarıda anılan şartları sağlayan öğrenciler kayıt yaptırabilir. Bireysel Çalışma dersleri Yaz Okulu’nun akademik takvimini takip eder. Açılan her Bireysel Çalışma dersinde, yerine sayılacağı güz veya bahar yarıyılı dersinin ders planı izlenir.  Bireysel Çalışma derslerinde düzenli haftalık dersler yapılmaz; dersi veren öğretim elemanı öğrenci ile ofisinde biraraya gelerek ödevler yoluyla öğrencinin eğitimini yönlendirir ve ders planına uygun biçimde değerlendirme etkinliklerini düzenler. Bireysel Çalışma derslerinin ödev, proje, küçük sınav, ara sınav ve final sınavı gibi tüm değerlendirme etkinlikleri ile final sınavı alabilmek için gerekli asgari koşullar, yerine sayılacağı derste güz veya bahar yarıyılında yapıldığı biçimde uygulanır.

Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 4.6 hükümleri doğrultusunda alınmış olan dersler hariç, Bilkent Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarında düzenlenen yaz okullarında alınan dersler Bilkent Üniversitesi’nde kabul edilmez.

Bilkent Üniversitesi’nde verilen derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.

2) Fizik Bölümü ikinci anadal ders eşdeğerliği değişikliği görüşülerek kabul edildi.

3) Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji PSYC 430 dersinin seçmeli ders kümesinden çıkarılarak zorunlu ders olarak eklenmesi kabul edildi.

4) Matematik Bölümü Lisans müfredatına MATH399 staj dersi eklenmesi kabul edildi.

5) Faculty Titles and Appointment Processes dokumanına Emeriti Professors ünvanının eklenmesi ve (g) maddesindeki “Adjunct faculty members are not registered with CoHe and they may not supervise graduate students.” cümlesinin çıkarılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

6)  Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Gelişme Merkezi açılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.