Ana Sayfa » 25 Haziran 2024 tarihli 322. Toplantı Kararları

25 Haziran 2024 tarihli 322. Toplantı Kararları

1. Lisans ve Ön Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 3.3 Maddesi’nde yapılan değişiklik görüşülerek Mütevelli Heyeti Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 2.9 ve 2.13 Maddeleri’nde yapılan değişiklik görüşülerek Mütevelli Heyeti Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33 ve 50 (d) maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda atanacak araştırma görevlileriyle ilgili olarak ekli “Araştırma Görevlisi Atama Esasları” görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

4. İdari olarak doğrudan Rektörlük altında yer almak üzere Yabancı Diller Bölümü kurularak, Üniversiteye kayıtlı tüm öğrencilerin ortak dil derslerini veren ve değerlendirme etkinlikleri düzenleyen İngilizce Hazırlık Programı, Fakülte Akademik İngilizce Programı, İkinci Yabancı Dil Programı ve Fransızca Hazırlık Programı akademik birimlerinin Yabancı Diller Bölümü altında yapılanması görüşülerek Mütevelli Heyeti Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. YÖKSİS Akademik Birim Ağacında yer alan Nöro Bilimler Anabilim Dalı’nın (Birim ID 427568) birim türünün “Disiplinlerarası Anabilim Dalı” olarak, bu anabilim dalı altında yer alan Nöro Bilimler Doktora (Birim ID 296879) ve Nöro Bilimler Tezli Yüksek Lisans (Birim ID 248485) programlarının birim türlerinin de sırasıyla “Disiplinlerarası Doktora Programı” ve “Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesi görüşülerek Mütevelli Heyeti Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Güzel Sanatlar Bölümü (Birim ID 105154) altında yer alan ve YÖKSİS kayıtlarında Resim Programı (Lisans) (Birim ID 234535 ve 149964) olarak geçen programın adının, müfredat kapsamında verilen eğitim gereği “Güzel Sanatlar Programı” (Lisans) şeklinde değiştirilmesi görüşülerek Mütevelli Heyeti Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Güzel Sanatlar Bölümü altında yer alan ve işbu kararın 6. Maddesi uyarınca adının “Güzel Sanatlar Programı” (Lisans) olarak değiştirilmesine karar verilen programın (Birim ID 234535 ve 149964) müfredatında yer alan dersler İngilizce işlenen dersleri de içerdiğinden, YÖKSİS kayıtlarının bu programla uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 4/b ve 8. Maddeleri uyarınca, en az %30 oranında kısmen yabancı dilde (İngilizce) eğitim verilen bölüm olarak Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi görüşülerek Mütevelli Heyeti Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Aktif durumda olmayan ve YÖKSİS birim kodlarıyla birlikte ekte listelenmiş olan Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Bölümlerin kapatılması görüşülerek Mütevelli Heyeti Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Eğitim dili “İngilizce” olduğu halde Yükseköğretim Kurulu’nun YÖKSİS veri tabanında hatalı olarak “Türkçe” gösterilen ve ekte listelenmiş olan lisansüstü programların eğitim dillerinin İngilizce olarak güncellenmesi görüşülerek Mütevelli Heyeti Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programları ve İşletme Bölümü Yönetici MBA ve MBA Tezsiz Yüksek Lisans programları için Güz 2024-2025 yarıyılı kontenjan önerileri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

11. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji ve Nöro Bilimler Tezli Yüksek Lisans programları için Güz 2024-2025 yarıyılı kontenjan önerileri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.