Ana Sayfa » 26 Mart 2024 tarihli 319. Toplantı Kararları

26 Mart 2024 tarihli 319. Toplantı Kararları

– Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans programının (en az %30 oranında kısmen yabancı dilde İngilizce) kontenjanının 10 (on) tam burslu öğrenci, 15 (onbeş) yüzde elli indirimli öğrenci ve 5 (beş) ücretli öğrenci olmak üzere toplam 30 (otuz) öğrenci olarak belirlenmesine ve Üniversitenin ilgili birimlerince Yükseköğretim Kurulu nezdinde İlk Defa Öğrenci Alma Başvurusu yapılmasına ve bu konudaki gerekli işlemlerin yürütülmesi görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.