Ana Sayfa » 27 Ağustos 2015 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

27 Ağustos 2015 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

  1. Fen Fakültesi Fizik Lisansüstü programı müfredat değişikliği görüşülerek kabul edildi.
  2. Hukuk Fakültesi Lisans programı müfredat değişikliği görüşülerek kabul edildi.
  3. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’ne 2016-2017 öğretim yılından itibaren TM-2 türünde puanla ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.
  4. Lisansüstü Öğrenci Kabulünde Kullanılacak Dil Sınavları ve Gerekli En Düşük Puanlar görüşülerek kabul edildi. (Ek.1)
  5. Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları görüşülerek kabul edildi. (EK.2)
  6. Doktora Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Koşulu aşağıdaki şekilde kabul edildi;
    Doktora programına başvuran öğrencilerin, kendi anadilleri dışında olmak kaydıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin herhangi birinden girdikleri merkezi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavından bunun muadili bir puan aldıklarını belgelemeleri gereklidir.