Ana Sayfa » 31 Mart 2023 tarihli 311. Toplantı Kararları

31 Mart 2023 tarihli 311. Toplantı Kararları

  1. İçinde bulunduğumuz Bahar yarıyılı başında yüz yüze biçimde başlamış olan tüm dersler, 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren yeniden yüz yüze biçime dönecektir. Bu tarihten başlayarak, öğretim elemanlarının derslerini yarıyıl başında atanan dersliklerde vermeleri gereklidir. Derslere fiziksel olarak katılması mümkün olmayan öğrencilerin de dersi takip etmelerine olanak tanımak amacıyla, öğretim elemanları ders materyallerini Moodle platformu üzerinden paylaşacak, gerekli görürse derslikten Zoom bağlantısı sağlayacaktır. Yüz yüze derslerde devam zorunluluğu aranmayacaktır.
  1. Derslere ait laboratuvar, stüdyo vb. uygulamalı eğitimlerin 3 Nisan 2023 tarihinden başlamak üzere Bahar yarıyılı sonuna kadar yüz yüze biçimde tamamlanması planlanmaktadır. Depremden doğrudan etkilendiği için geçerli mazereti bulunan öğrencilerden başvuruları üzerine mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilenlere, derslerinin uygulamalı bileşenlerini tamamlamak üzere 4 Eylül 2023 tarihine kadar ek süre verilebilecektir.
  1. Bahar yarıyılı dönem içi değerlendirmeleri Senato tarafından 22 Mart 2023 tarihinde onaylanan akademik takvim uyarınca 8-16 Nisan 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacaktır. Depremden etkilendiği için yüz yüze dönem içi değerlendirmelere katılamayacak öğrencileri mağdur etmemek üzere bu öğrencilere telafi olanağı tanınacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin 4 Nisan 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları bütün derslerin değerlendirme etkinliklerinden yüz yüze telafi etkinliği istediklerine dair bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
  1. 8-16 Nisan 2023 tarihleri arasında İngilizce Hazırlık Programı’nın dersleri haricindeki dersler yapılmayacaktır.
  1. İngilizce Hazırlık programı 3. periyot sonu ECA ve CAT değerlendirmeleri 6 ve 7 Nisan 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacaktır.
  1. 10 Nisan 2023 tarihinde başlayacak olan 4. periyot İngilizce Hazırlık Programı dersleri için öğrencilere yüz yüze ve Zoom seçenekleri sunulacaktır. 4. periyot sonu ECA ve CAT değerlendirmeleri de yüz yüze yapılacaktır.
  1. 2022-2023 Bahar yarıyılı final sınavları Senato tarafından 22 Mart 2023 tarihinde onaylanan akademik takvim uyarınca yüz yüze olarak 4-16 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.