Ana Sayfa » 5 Mayıs 2016 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

5 Mayıs 2016 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

1) Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

2) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi IR, POLS, PSYC Bölümleri master, doktora ve bütünleşik doktora programları müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi.

3) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ELIT bölümü müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi.

4) Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi açılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.

5) Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonu kurulmasına ve üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verildi;

Abdullah Atalar, Rektör
Adnan Akay, Akademik İşler Rektör Yardımcısı
Kürşat Aydoğan, İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter

Ayhan Altıntaş, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili
Mehmet Baray, Eğitim Fakültesi Dekanı
Erdal Erel, İşletme Fakültesi Dekanı
Tanju İnal, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Kağan Korad, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan Yardımcısı
Levent Onural, Mühendislik Fakültesi Dekanı
Hitay Özbay, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili
Tayfun Özçelik, Fen Fakültesi Dekanı
Kamer Rodoplu, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü
Turgut Tan, Hukuk Fakültesi Dekanı
A. Erinç Yeldan, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili