6 ve 7 Eylül tarihlerinde yapılacak sınavlar (PAE I – PAE II) nedeniyle planlı servis saatleri dışında sabah saat 07:50 ve 08:50’de Tunus’dan, sabah saat 07:50’de Sıhhiye’den Bilkent Üniversitesi’ne ek servisleri hareket edecektir. Sınav bitiş saatinden sonra Tunus ve Sıhhiye servisleri hizmet verecektir.