Ana Sayfa » 7 Mart 2016 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

7 Mart 2016 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

 1. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi AMER ve Felsefe Bölümleri müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi.
 2. 2016 Yılı Eğitimde Üstün Başarı Komitesi (BILTAC) üyeleri aşağıdaki şekilde kabul edildi;
  Tuğrul Dayar (Başkan)
  Maria Nowotna (MSSF)
  Selim Aksoy (MF)
  Emrah Özensoy (FF)
  Barbaros Çetin (MF)
  Berrak Burçak (İİSBF)
  Ayşen Çilenti Konuralp (HF, mezun)
  Çetin Tünger (GSTMF, Asil PhD öğrencisi)
  Volkan Acun (GSTMF, Yedek PhD öğrencisi)
 3. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Felsefe Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı açılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.