Ana Sayfa » 8 Eylül 2023 tarihli 316. Toplantı Kararları

8 Eylül 2023 tarihli 316. Toplantı Kararları

1. Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde görüşülen maddelerin aşağıdaki şekilde değiştirilerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi: 
Madde 1.4- (Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 17.02.2015, Senato 08.09.2023) Başka bir yükseköğretim kurumunda okumakta olan lisans öğrencileri, kayıtlı bulundukları programdan Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarına geçmek için başvuru yapabilir. Bu adayların başvuru, değerlendirme, kabul ve intibak süreci Bilkent Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Yatay geçiş başvuru işlemleri ile ilgili olarak ödenecek ücretler Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Madde 1.7- 
(Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 03.04.2017; Değişik, MHK 17.02.2023, Senato 08.09.2023) Bilkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Değişik programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık eğitim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar doğrultusunda kayıt yaptıran öğrenciler, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen uluslararası öğrenci eğitim ücretine tabi olur. Özel öğrenciler katıldıkları derslerin sayısı ve
kredi saati esas alınarak Rektörlük tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öder. Yaz döneminde verilen derslerin ücretleri kredilerine göre Rektörlük tarafından belirlenir.
….
Yarıyıl eğitim ücretini ödediği halde ders almayan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrenciler cezalı oldukları yarıyılların eğitim ücretini öder. Bir yarıyıldan daha kısa süre için uzaklaştırma cezası almış öğrencilere cezalı oldukları süre için ücret iadesi yapılmaz.

Madde 3.3- (Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 03.04.2017, Senato 08.09.2023) Bilkent Üniversitesi’nde normal öğrenim süresi ön lisans programlarında iki, lisans programlarında dört akademik yıldır. Azami öğrenim süresi ön lisans programlarında 4, lisans programlarında 7 akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilecek süre bu sürelere dahil değildir.

Yatay veya dikey geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dahil edilir.

Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrencilerin cezalı durumda geçirdikleri yarıyıllar eğitim süresine sayılır.

Madde 4.9- 
(Değişik, MHK 08.02.2013, Senato 08.09.2023) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir.

Yarıyıl sonu toplam notuna etkisi olan tüm projeler, laboratuvar raporları, ödevler ve benzeri 
değerlendirme etkinlikleri öğrenci disiplin hükümleri bakımından “sınav” olarak kabul edilir.

2. Lisans Programları Burslar ve İndirimler Yönetmeliğinde görüşülen maddelerin aşağıdaki şekilde değiştirilerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi:

Madde 8- (Değişik, MHK 17.02.2023; Değişik, Senato 08.09.2023) Merkezi yerleştirme sonucu lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden tam burslu veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlar yoluyla yerleştirilenler, yerleştikleri kontenjanda belirtilen düzeyde eğitim ücreti burslarına (indirimlerine) hak kazanır.
Merkezi yerleştirme ve takip eden ek yerleştirme sonucunda tam burslu genel kontenjan türünün dolmadığı programlarda, programa %50 burslu (indirimli) veya ücretli olarak yerleşmiş öğrencilerden ilgili puan türünde en yüksek yerleştirme puanına sahip öğrenciler tam bursa yükseltilir. Bu yolla bursları tam bursa yükseltilen öğrenciler kapsamlı burslardan yararlanamaz.

Madde 11- (Değişik, Senato 08.09.2023) Merkezi yerleştirme burslarından ve indirimlerden yararlanma süresi genel kontenjan türünden yerleşen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 6 yıldır. Diğer kontenjan türlerinden yerleşen öğrenciler için ise İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 1 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 4 yıldır.

Madde 12- Rektörlük, merkezi yerleştirmede kısmi burs almaya hak kazanan öğrencilerden, Rektörlük tarafından önceden belirlenerek ilan edilen bölümlere genel kontenjan türünden yerleşmiş olup merkezi sınav başarısı belirlenen düzeyin üstünde olanların eğitim ücreti burs oranlarının yükseltilmesine karar verebilir.

Madde 13- (Değişik, Senato 08.09.2023) Merkezi yerleştirme sonucu genel kontenjan türünden yerleşerek tam (%100) eğitim ücreti bursu almaya hak kazanan öğrencilerden yerleşmiş olduğu puan türündeki başarı sıralaması Rektörlük tarafından belirlenen düzeylerin üstünde olanların bursları üniversiteye kayıt sırasında doğrudan kapsamlı bursa yükseltilir.

3. Bilgisayar Teknolojisi Bilişim Sistemleri ile Matematik Bölümü çift ana dal müfredatı önerisi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

4. Arkeoloji Bölümü müfredat değişikliği önerisi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.